Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jeg vil lovsynge deg, min Gud og konge
145En lovsang av David.
        Jeg vil lovsynge deg, min Gud og konge,
        og velsigne ditt navn til evig tid.
   
 2 Jeg vil love deg hver eneste dag
        og prise ditt navn til evig tid.
   
 3 Stor er Herren, ja, høylovet er han,
        uransakelig er hans storhet.
   
 4 Slekt etter slekt skal prise din gjerning,
        fortelle om de storverk du gjør.
   
 5 De taler om din herlighet og høye majestet,
        jeg grunner på dine under.
   
 6 De taler om dine mektige gjerninger,
        jeg forteller om dine storverk.
   
 7 De kaller fram minnet om all din godhet
        og synger av fryd om din rettferd.
   
 8 Nådig og barmhjertig er Herren,
        langmodig og rik på miskunn.
   
 9 Herren er god mot alle,
        barmhjertig mot alle sine skapninger.
   
10 Hele din skapning takker deg, Herre,
        de som holder din pakt, lover deg.
   
11 De taler om ditt herlige kongedømme,
        forteller om din veldige kraft,
   
12 for at menneskene skal få kjenne din velde
        og den strålende herlighet i ditt rike.
   
13 Ditt rike står gjennom alle tider,
        ditt herrevelde gjennom alle slekter.
   
14 Herren støtter enhver som faller,
        og reiser alle nedbøyde opp.
   
15 Alles øyne venter på deg,
        og du gir dem mat i rette tid.
   
16 Du åpner din hånd
        og metter alt som lever, med det som godt er.
   
17 Rettferdig er Herren i all sin ferd
        og trofast i alt han gjør.
   
18 Herren er nær hos alle som kaller,
        hos alle som ærlig kaller på ham.
   
19 De gudfryktiges ønsker oppfyller han,
        han hører deres rop og frelser dem.
   
20 Herren verner alle som elsker ham,
        men alle ugudelige utrydder han.
   
21 Jeg vil lovsynge Herren;
        til evig tid skal alt som lever, love hans hellige navn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.