Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Guds sol og Guds lov
19Til korlederen. En Davids-salme.
   
 2 Himmelen forkynner Guds herlighet,
        hvelvingen forteller om hans henders verk.
   
 3 Den ene dag bærer bud til den andre,
        en natt gir sin kunnskap til den neste.
   
 4 Det er ikke tale, det lyder ingen ord
        og ingen røst som kan høres.
   
 5 Men budskapet går over hele jorden,
        vitnesbyrdet når til verdens ende.
        Der har han reist et telt for solen.
   
 6 Den går som en brudgom ut av sitt kammer,
        glad som en helt tar den fatt på sitt løp.
   
 7 Fra den ene himmelrand går den ut
        og gjør sin rundgang til den andre;
        ingen ting er skjult for dens glød.
        *
   
 8 Herrens lov er fullkommen,
        den gir sjelen nye krefter.
        Herrens lovbud er pålitelig,
        det gir den uerfarne visdom.
   
 9 Herrens påbud er rette,
        de gir glede i hjertet.
        Herrens bud er rent,
        det får øynene til å stråle.
   
10 Frykten for Herren er ren,
        den varer til evig tid.
        Herrens dommer er sanne,
        rettferdige er de alle.
   
11 De er dyrebarere enn gull,
        enn fint gull i mengde,
        og søtere enn honning
        som drypper fra vokskakene.
   
12 Ja, din tjener tar imot
        den rettledning budene gir;
        å holde dem gir stor lønn.
   
13 Men hvem kan merke sine feiltrinn?
        Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.
   
14 Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
        så de ikke får makt over meg.
        Da kan jeg være hel i min ferd,
        frikjent for store overtredelser.
   
15 Ta vel imot de ord jeg taler,
        la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
        Herre, min klippe og min gjenløser!
        
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.