Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herre, vis meg dine veier!
25Av David.
        Herre, jeg løfter min sjel til deg,
   
 2 jeg setter min lit til deg, min Gud.
        La meg ikke bli til skamme,
        la ikke mine fiender triumfere over meg!
   
 3 De som venter på deg, blir aldri til skamme,
        til skamme blir bare de
        som handler troløst – til ingen nytte.
   
 4 Herre, vis meg dine veier,
        og lær meg dine stier!
   
 5 La meg få vandre i din sannhet;
        lær meg, Gud, for du er min frelser.
        Jeg venter dagen lang på deg.
   
 6 Kom i hu din barmhjertighet
        og dine velgjerninger, Herre;
        for de er fra evighet.
   
 7 Kom ikke i hu min ungdoms synder
        og mine overtredelser.
        Kom meg i hu i din trofasthet, Herre,
        for din godhets skyld.
   
 8 God og rettvis er Herren;
        derfor viser han syndere veien.
   
 9 Han leder de arme til det som er rett,
        og lærer de hjelpeløse sin vei.
   
10 Alle Herrens stier
        er miskunn og trofasthet
        mot dem som holder hans pakt og hans bud.
   
11 For ditt navns skyld, Herre,
        tilgi min synd, for den er stor!
   
12 Hver den som frykter Herren,
        lærer av ham den vei han skal velge.
   
13 Han skal alltid ha det godt,
        og hans ætt skal arve landet.
   
14 Herren har fortrolig samfunn
        med dem som frykter ham,
        i pakten med ham får de rettledning.
   
15 Jeg vender alltid mine øyne mot Herren,
        for han drar mine føtter ut av garnet.
   
16 Vend deg til meg og vær meg nådig,
        for jeg er ensom og i nød.
   
17 Fri meg fra det som tynger mitt hjerte,
        og før meg ut av mine trengsler!
   
18 Tenk på min nød og min møye,
        og tilgi alle mine synder!
   
19 Se mine fiender, hvor mange de er!
        De hater meg med et voldsomt hat.
   
20 Bevar mitt liv og fri meg ut,
        la meg ikke bli til skamme,
        for jeg tar min tilflukt til deg.
   
21 La oppriktighet og rettsinn verne meg, Herre,
        for jeg setter mitt håp til deg.
   
22 Gud, løs Israel ut
        fra all nød og trengsel!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.