Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren er mitt lys og min frelse
27Av David.
        Herren er mitt lys og min frelse,
        hvem skal jeg da frykte?
        Herren er et vern om mitt liv,
        hvem skal jeg da skjelve for?
   
 2 Når ugjerningsmenn går løs på meg
        og vil sluke meg,
        da snubler de og faller selv,
        fiendene som står meg imot.
   
 3 Om en hær vil kringsette meg,
        er det ikke frykt i min sjel.
        Går de til strid imot meg,
        er jeg likevel trygg.
   
 4 Én ting ber jeg Herren om,
        og det ønsker jeg inderlig:
        at jeg får bo i Herrens hus
        alle mine levedager,
        så jeg kan se hans velvilje
        og grunne i hans tempel.
   
 5 På den onde dagen
        gjemmer han meg i sin hytte.
        Han skjuler meg i sitt skjermende telt
        og tar meg opp på klippen.
   
 6 Nå løfter jeg mitt hode høyt
        over fiendene omkring meg.
        Med jubel vil jeg bære fram
        takkoffer i Herrens telt
        og synge og spille for ham.
        *
   
 7 Hør meg, Herre, når jeg roper,
        vær meg nådig og svar meg!
   
 8 Jeg minnes at du har sagt:
        «Dere skal søke mitt åsyn!»
        Herre, nå søker jeg ditt åsyn.
   
 9 Skjul ikke ditt ansikt for meg!
        Vis ikke din tjener bort i harme,
        du som har hjulpet meg.
        Slipp meg ikke og forlat meg ikke,
        du Gud som er min frelser.
   
10 Om far og mor forlater meg,
        vil Herren ta imot meg.
   
11 Herre, lær meg dine veier,
        og før meg på den rette sti;
        for jeg er omgitt av fiender.
   
12 Overgi meg ikke til grådige fiender!
        Falske vitner står opp imot meg,
        de fnyser og truer med vold.
   
13 Jeg er viss på at jeg skal få se
        Herrens godhet her i de levendes land.
   
14 Vent på Herren, vær frimodig og sterk!
        Ja, vent på Herren!
< Forrige kapittelNeste kapittel >