Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Lengsel etter Gud
42Til korlederen. En læresalme.
        Av Korah-sangerne.
   
 2 Likesom hjorten stunder
        etter bekker med rennende vann,
        slik stunder også min sjel
        etter deg, min Gud.
   
 3 Min sjel tørster etter Gud,
        etter den levende Gud.
        Når kan jeg få komme
        og tre fram for hans åsyn?
   
 4 Mine tårer er blitt min mat
        både dag og natt.
        Dagen lang kommer folk og sier:
        «Hvor er nå din Gud?»
   
 5 Jeg vil lette min sjel
        og tenke på det som var:
        at jeg gikk fram i det store følget,
        drog i festtog til Guds hus
        med jubelrop og takkesang
        – en pilegrimsskare i fest.
   
 6 Hvorfor er du full av uro, min sjel,
        hvorfor stormer det i meg?
        Vent på Gud! For enda en gang
        skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.
   
 7 Min sjel er full av uro,
        derfor lar jeg tanken gå til deg
        fra Jordan-landet og Hermon-fjellet,
        ja, også fra Misar-berget.
   
 8 Havdyp roper til havdyp,
        og dine fosser durer.
        Alle dine brenninger og bølger
        skyller over meg.
   
 9 Måtte Herren vise sin miskunn om dagen
        og jeg få synge hans pris om natten;
        jeg ber til mitt livs Gud.
   
10 Nå sier jeg til Gud, min klippe:
        «Hvorfor har du glemt meg,
        hvorfor må jeg gå og sørge
        mens fienden plager meg?»
   
11 Det går meg gjennom marg og ben
        når mine fiender håner meg,
        når de sier til meg dagen lang:
        «Hvor er nå din Gud?»
   
12 Hvorfor er du full av uro, min sjel,
        hvorfor stormer det i meg?
        Vent på Gud! For enda en gang
        skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.