Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Guds by
48En sang. En salme.
        Av Korah-sangerne.
   
 2 Stor er Herren, høyt er han lovet
        i vår Guds by, på hans hellige fjell.
   
 3 Det reiser seg fagert, en fryd for hele jorden,
        Sion-fjellet lengst i nord,
        den store konges by.
   
 4 Gud er i byens borger,
        kjent som et trygt vern.
   
 5 Se, kongene slo seg sammen,
        i fylking drog de fram.
   
 6 Men da de så opp, ble de slått av skrekk
        og rømte i all hast.
   
 7 Der ble de grepet av skjelvende redsel,
        av angst som en fødende kvinne.
   
 8 Det var som når storm fra øst
        knuser Tarsis-skip.
   
 9 Det vi før har hørt, har vi nå sett
        i byen til Herren, Allhærs Gud,
        i vår Guds by.
        Han lar den bestå til evig tid.
                                                      Sela
   
10 Vi grunner på din trofasthet, Gud,
        i ditt hellige tempel.
   
11 Gud, ditt navn er kjent;
        det lovsynges like til jordens ender.
        Din høyre hånd er full av rettferd.
   
12 På Sion-fjellet gleder de seg,
        og i Judas byer jubler de
        over dine dommer.
   
13 Gå rundt om Sion, gå helt omkring,
        tell tårnene i byen!
   
14 Legg merke til festningsvollene
        og gå igjennom borgene!
        Fortell så til den slekt som kommer,
   
15 at slik er Gud, vår Gud for evig.
        Han skal føre oss ut over døden.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.