Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Vær meg nådig, Gud!
51Til korlederen. En salme av David,  2 den gang profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.
   
 3 Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet,
        slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet.
   
 4 Gjør meg ren og fri for skyld,
        og rens meg for min synd!
   
 5 For mine overtredelser kjenner jeg,
        min synd står alltid for meg.
   
 6 Mot deg alene har jeg syndet,
        det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort.
        Så får du rett når du taler,
        og står der ren når du feller dom.
   
 7 Ja, jeg kom til verden med skyld,
        med synd ble jeg til i mors liv.
   
 8 Se, du vil ha sannhet i menneskets indre,
        så lær meg visdom i hjertets dyp!
   
 9 Rens meg for synd med isop,
        vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.
   
10 La meg oppleve fryd og glede,
        la de lemmer du knuste, få juble!
   
11 Skjul ditt åsyn for mine synder,
        og utslett all min skyld!
   
12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,
        gi meg en ny og stø ånd!
   
13 Kast meg ikke bort fra ditt åsyn,
        ta ikke fra meg din Hellige Ånd!
   
14 La meg atter fryde meg over din frelse,
        hold meg oppe med en villig ånd!
   
15 Så vil jeg lære brottsmenn dine veier,
        og syndere skal vende om til deg.
   
16 Fri meg, Gud, fra blodskyld
        – du Gud som er min frelser!
        Så skal jeg juble over din rettferd.
   
17 Herre, lukk opp mine lepper,
        så min munn kan lovprise deg.
   
18 For slaktoffer ønsker du ikke;
        kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha det.
   
19 Nei, offer for Gud er en knust ånd.
        Et hjerte som er brutt og knust,
        ringeakter du ikke, Gud.
   
20 Gjør vel imot Sion i din nåde,
        bygg opp Jerusalems murer!
   
21 Da vil du ta imot de rette offer,
        både brennoffer og heloffer;
        da skal de ofre okser på ditt alter.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.