Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Vis deg høy over himmelen,
57Til korlederen. «Ødelegg ikke!» En miktam av David, den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule.
   
 2 Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig!
        For jeg tar min tilflukt til deg.
        I skyggen av dine vinger
        finner jeg ly til ulykken er over.
   
 3 Jeg roper til Gud, Den Høyeste,
        til Gud som fullfører sin gjerning for meg,
   
 4 at han må sende meg hjelp fra himmelen,
        forvirre dem som vil meg til livs,
                                                      Sela
        og vise meg miskunn og trofasthet.
   
 5 Jeg må ligge midt iblant løver
        som vil ete mennesker.
        Deres tenner er som spyd og piler,
        deres tunge er som et kvast sverd.
   
 6 Vis deg høy over himmelen, Gud,
        vis din herlighet over hele jorden!
   
 7 De satte et garn for mine føtter,
        dypt bøyde de meg ned.
        De grov en fallgrav for meg,
        men selv falt de ned i den.
                                                      Sela
   
 8 Gud, mitt hjerte er rolig,
        ja, rolig er mitt hjerte.
        Nå vil jeg synge og spille.
   
 9 Våkn opp, min sjel,
        harpe og lyre, våkn opp!
        Jeg vil vekke morgenrøden.
   
10 Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
        lovsynge deg blant folkeslag.
   
11 Stor er din miskunn, til himmelen når den,
        til skyene rekker din trofasthet.
   
12 Vis deg høy over himmelen, Gud,
        vis din herlighet over hele jorden!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.