Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Nødrop til Gud
6Til korlederen. Med strengespill.
        Etter «Den åttende». En Davids-salme.
   
 2 Herre, refs meg ikke i din vrede,
        og tukt meg ikke i din harme!
   
 3 Vær meg nådig, Herre, for jeg er kraftløs.
        Leg meg, Herre, jeg er rystet i mitt indre.
   
 4 Min sjel er grepet av redsel.
        Herre – hvor lenge?
   
 5 Herre, vend deg hit og fri meg ut,
        frels meg i din miskunn!
   
 6 Blant de døde er det ingen som tenker på deg.
        Hvem priser vel deg i dødsriket?
   
 7 Jeg er trett av å sukke,
        med tårer væter jeg mitt leie,
        jeg gråter hver natt, så sengen blir våt.
   
 8 Mitt øye er sløvet av bitter sorg
        og svekket av all den motstand jeg møter.
   
 9 Vik fra meg, alle ugjerningsmenn,
        for Herren har hørt min gråt.
   
10 Herren hørte da jeg tryglet og bad,
        han har tatt imot min bønn.
   
11 Alle mine fiender skal bli til skamme.
        De skal gripes av redsel
        og brått snu om med skam.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.