Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

La meg alltid få bo i ditt telt!
61Til korlederen. Med strengespill.
        Av David.
   
 2 Hør mitt klagerop, Gud,
        lytt til min bønn!
   
 3 Fra jordens ende roper jeg til deg,
        for mitt hjertes kraft blir borte.
        Før meg opp på et fjell
        som er for høyt for meg.
   
 4 For du har vært min tilflukt,
        et tårn til vern mot fienden.
   
 5 La meg alltid få bo i ditt telt
        og finne ly under dine vinger.
                                                      Sela
   
 6 Du har jo hørt mine løfter, Gud,
        du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.
   
 7 Legg flere dager til kongens liv,
        la ham leve mens slektene skifter!
   
 8 La ham trone evig for Guds åsyn,
        la miskunn og trofasthet verne ham!
   
 9 Så skal jeg alltid lovsynge ditt navn,
        når jeg daglig oppfyller mine løfter.
< Forrige kapittelNeste kapittel >