Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kom og se Guds gjerninger!
66Til korlederen. En sang. En salme.
        La hyllingsrop lyde for Gud, hele jorden,
   
 2 og syng om hans herlige navn!
        Lovsyng Guds herlighet
   
 3 og si til ham:
        «Hvor fryktinngytende dine gjerninger er!»
        Din makt er så stor
        at dine fiender kryper for deg.
   
 4 Hele jorden skal bøye seg og tilbe deg,
        de skal spille for deg og prise ditt navn.
                                                      Sela
   
 5 Kom og se Guds gjerninger!
        Det står age av ham
        når han gjør sitt verk blant menneskene.
   
 6 Han gjorde sjøen til tørt land,
        gjennom elven gikk de til fots.
        La oss da glede oss i ham!
   
 7 Han rår for evig med velde
        og holder øye med folkeslag;
        opprørere skal ikke reise seg.
                                                      Sela
   
 8 Folkestammer, pris vår Gud,
        la lovsangen lyde høyt for ham,
   
 9 han som holder oss i live
        og ikke lar våre føtter vakle.
   
10 For du har satt oss på prøve, Gud,
        og renset oss, som de renser sølv.
   
11 Du lot oss gå i garnet
        og la en bør på våre hofter.
   
12 Du lot mennesker fare fram
        over våre hoder,
        vi måtte gå gjennom ild og vann.
        Men du førte oss ut
        og gav oss overflod.
   
13 Jeg kommer med brennoffer til ditt hus,
        jeg vil innfri mine løfter til deg,
   
14 de løfter som kom over mine lepper,
        og som jeg gav da jeg var i nød.
   
15 Jeg gir deg gjøfe til brennoffer
        og lar røken av værer stige opp til deg,
        jeg ofrer både okser og bukker.
                                                      Sela
   
16 Kom hit og hør,
        alle dere som frykter Gud,
        så skal jeg fortelle
        hva han har gjort mot meg.
   
17 Fra min munn steg ropet til ham,
        og på min tunge var det lovsang.
   
18 Hadde jeg hatt urett i sinne,
        ville Herren ikke ha hørt meg.
   
19 Men Gud har sannelig hørt!
        Han lyttet til mitt bønnerop.
   
20 Lovet være Gud
        som ikke avslo min bønn
        og ikke tok sin miskunn fra meg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.