Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kom og se Guds gjerninger!
66Til korlederen. En sang. En salme.
        La hyllingsrop lyde for Gud, hele jorden,
   
 2 og syng om hans herlige navn!
        Lovsyng Guds herlighet
   
 3 og si til ham:
        «Hvor fryktinngytende dine gjerninger er!»
        Din makt er så stor
        at dine fiender kryper for deg.
   
 4 Hele jorden skal bøye seg og tilbe deg,
        de skal spille for deg og prise ditt navn.
                                                      Sela
   
 5 Kom og se Guds gjerninger!
        Det står age av ham
        når han gjør sitt verk blant menneskene.
   
 6 Han gjorde sjøen til tørt land,
        gjennom elven gikk de til fots.
        La oss da glede oss i ham!
   
 7 Han rår for evig med velde
        og holder øye med folkeslag;
        opprørere skal ikke reise seg.
                                                      Sela
   
 8 Folkestammer, pris vår Gud,
        la lovsangen lyde høyt for ham,
   
 9 han som holder oss i live
        og ikke lar våre føtter vakle.
   
10 For du har satt oss på prøve, Gud,
        og renset oss, som de renser sølv.
   
11 Du lot oss gå i garnet
        og la en bør på våre hofter.
   
12 Du lot mennesker fare fram
        over våre hoder,
        vi måtte gå gjennom ild og vann.
        Men du førte oss ut
        og gav oss overflod.
   
13 Jeg kommer med brennoffer til ditt hus,
        jeg vil innfri mine løfter til deg,
   
14 de løfter som kom over mine lepper,
        og som jeg gav da jeg var i nød.
   
15 Jeg gir deg gjøfe til brennoffer
        og lar røken av værer stige opp til deg,
        jeg ofrer både okser og bukker.
                                                      Sela
   
16 Kom hit og hør,
        alle dere som frykter Gud,
        så skal jeg fortelle
        hva han har gjort mot meg.
   
17 Fra min munn steg ropet til ham,
        og på min tunge var det lovsang.
   
18 Hadde jeg hatt urett i sinne,
        ville Herren ikke ha hørt meg.
   
19 Men Gud har sannelig hørt!
        Han lyttet til mitt bønnerop.
   
20 Lovet være Gud
        som ikke avslo min bønn
        og ikke tok sin miskunn fra meg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

03. juni 2023

Dagens bibelord

5. Mosebok 6,4–9

Les i nettbibelen

4Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. ... Vis hele teksten

4Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

Dagens bibelord

5. Mosebok 6,4–9

Les i nettbibelen

4Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin. 5Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt. 6Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. ... Vis hele teksten

4Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin. 5Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt. 6Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. 7Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. 8Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke. 9Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.

Dagens bibelord

5. Mosebok 6,4–9

Les i nettbibelen

4Gula, Israel! Hearrá lea min Ipmil, Hearrá lea okta. 5Ráhkis Hearrá, Ipmilat, oppa váimmus ja oppa sielus ja oppa fámus. 6Vurke váibmosat dáid gohččumiid maid mun odne attán dutnje. ... Vis hele teksten

4Gula, Israel! Hearrá lea min Ipmil, Hearrá lea okta. 5Ráhkis Hearrá, Ipmilat, oppa váimmus ja oppa sielus ja oppa fámus. 6Vurke váibmosat dáid gohččumiid maid mun odne attán dutnje. 7Don galggat cieggadit daid mánáidasat ja sárdnut daid go čohkkát viesustat ja go váccát olgun, go velledat ja go lihkat. 8Čana daid mearkan giehtasat ja ane daid dovdomearkan gállustat. 9Čále daid iežat viesu uksastoalppuide ja iežat gávpotpoarttaide.