Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Gud kommer til dom og frelse
68Til korlederen. En Davids-salme.
        En sang.
   
 2 Gud reiser seg, og hans fiender blir spredt;
        de som hater ham, flykter for hans åsyn.
   
 3 Du driver dem bort som røk.
        De ugudelige går til grunne for Guds åsyn,
        lik voks som smelter for ilden.
   
 4 Men de rettferdige gleder seg,
        de jubler for Gud med fryd og glede.
   
 5 Syng for Gud, og pris hans navn,
        rydd vei for ham som drar fram
        gjennom ødemarkene.
        Herren er hans navn – juble for ham!
   
 6 Farløses far og enkers forsvarer
        er Gud i sin hellige bolig.
   
 7 Gud lar ensomme finne et hjem,
        han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel,
        men opprørere må bo i et øde land.
   
 8 Da du drog ut, Gud, foran ditt folk,
        og skred fram gjennom ørkenen,
                                                      Sela
   
 9 dryppet det fra himmelen, og jorden skalv
        for Gud på Sinai,
        for Herren, Israels Gud.
   
10 Du lot regnet strømme, Gud;
        ditt arveland som var tørket ut,
        gav du liv igjen.
   
11 Der fikk din ætt slå seg ned;
        i din godhet, Gud,
        sørget du for de hjelpeløse.
   
12 Herren sender et ord,
        og stor er skaren av kvinner
        som kommer med gledesbud:
   
13 «Hærkongene er på flukt! De flykter!
        Kvinnene hjemme deler bytte.
   
14 Skal dere bli sittende mellom kløvkurvene?
        Duens vinger er dekket med sølv,
        dens vingefjær med det gulgrønne gull.
   
15 Da Den Allmektige spredte kongene,
        falt det snø der på Salmon-fjellet.»
   
16 Et gudefjell er Basan-fjellet,
        Basan-fjellet med de mange tinder.
   
17 Fjelltopper, hvorfor ser dere skjevt
        til fjellet som Gud har valgt seg til bolig,
        der Herren vil bo til evig tid?
   
18 Guds vogner er ti tusen ganger tusen;
        i hellighet kom Herren fra Sinai.
   
19 Du steg opp til høyden.
        Du førte fanger med deg
        og tok gaver blant menneskene,
        ja, selv blant opprørere.
        Der ville du bo, Herre Gud.
   
20 Lovet være Herren fra dag til dag!
        Gud bærer oss, han er vår frelse.
                                                      Sela
   
21 Gud er for oss en Gud som frelser,
        hos Herren vår Gud er det utgang fra døden.
   
22 Ja, han knuser hodet på sine fiender,
        og skallen på dem som lever i synd.
   
23 Herren sier: «Jeg henter dem fra Basan,
        jeg fører dem tilbake fra havets dyp.
   
24 Da kan du vaske dine føtter i blod,
        og hundene dine skal få
        sin del av fiendene.»
   
25 Folk har sett ditt festtog, Gud,
        min Guds og konges festtog
        opp til helligdommen.
   
26 Sangerne går foran,
        siden kommer harpespillere
        og i midten piker som slår på tromme.
   
27 Lovpris Herren Gud i kor,
        dere som er av Israels kilde!
   
28 Der er Benjamin, den yngste,
        som hersker over de andre,
        Judas høvdinger i flokk
        og høvdingene i Sebulon og Naftali.
   
29 Sett inn din styrke, Gud,
        den makt som du, Gud, har vist mot oss,
   
30 fra ditt tempel i Jerusalem,
        der konger kommer med gaver til deg.
   
31 Rett din trussel mot dyret i sivet,
        mot flokken av de mektige, folkenes herrer.
        Tråkk ned dem som trår etter sølv,
        og spre de folk som har lyst på strid!
   
32 De kommer med bronsevarer fra Egypt;
        folket i Nubia skynder seg
        og strekker hendene mot Gud.
   
33 Jordens kongeriker, syng for Gud,
        syng og spill for Herren,
                                                      Sela
   
34 han som farer over himmelen, den eldgamle himmel.
        Hør, han løfter røsten, en veldig røst!
   
35 La Gud få makt!
        Han har velde over Israel,
        hans makt når helt til skyene.
   
36 Gud er fryktinngytende
        i sin helligdom.
        Det er Israels Gud
        som gir folket kraft og styrke.
        Lovet være Gud!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

30. mai 2023

Dagens bibelord

Efeserne 6,14–20

Les i nettbibelen

14Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. ... Vis hele teksten

14Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

Dagens bibelord

Efesarane 6,14–20

Les i nettbibelen

14Så stå då fast: Spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, 15og snør fredens evangelium til skor på føtene, så de er klare til å gå. 16Lyft trua høgt til skjold i alt som hender! Med det kan de sløkkja alle brennande piler frå den vonde. ... Vis hele teksten

14Så stå då fast: Spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, 15og snør fredens evangelium til skor på føtene, så de er klare til å gå. 16Lyft trua høgt til skjold i alt som hender! Med det kan de sløkkja alle brennande piler frå den vonde. 17Ta frelsa til hjelm, og grip Andens sverd, som er Guds ord. 18Gjer dette i bøn, og legg alt fram for Gud! Be alltid, i Anden! Vak og hald ut i bøn for alle dei heilage. 19Be òg for meg, at ordet må bli gjeve meg når eg opnar munnen, så eg med frimod kan forkynna mysteriet i evangeliet, 20det som eg er sendebod for òg når eg er i lenkjer. Be om at eg ved evangeliet må få frimod til å tala som eg skal.

Dagens bibelord

Efesarane 6,14–20

Les i nettbibelen

14De bissot nanusin, boahkánastet iežadet duohtavuođain ja gárvodehket vanhurskkisvuođa ruovdegárvvu 15ja gámahehket julggiid geargatvuođain sárdnidit ráfi evangeliuma. 16Dollet álo oskku galbba mainna nagodehpet čáskadit bahágasa buolli njuolaid. ... Vis hele teksten

14De bissot nanusin, boahkánastet iežadet duohtavuođain ja gárvodehket vanhurskkisvuođa ruovdegárvvu 15ja gámahehket julggiid geargatvuođain sárdnidit ráfi evangeliuma. 16Dollet álo oskku galbba mainna nagodehpet čáskadit bahágasa buolli njuolaid. 17Váldet maiddái bestojumi oaivesuoji ja Vuoiŋŋa miehki, mii lea Ipmila sátni. 18Dahket dan rohkadallamiin ja átnumiin. Rohkadallet álelassii Vuoiŋŋas. Gohcet ja bissot nanusin go rohkadallabehtet buot bassi olbmuid ovddas. 19Rohkadallet maiddái mu ovddas, vai munnje addojuvvojit rievttes sánit gulahit roahkkadit evangeliuma čiegusvuođa 20man áirras mun lean, dál giddagasas. Rohkadallet ahte mun oččošin roahkkatvuođa sárdnut nugo galggan.