Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Gud kommer til dom og frelse
68Til korlederen. En Davids-salme.
        En sang.
   
 2 Gud reiser seg, og hans fiender blir spredt;
        de som hater ham, flykter for hans åsyn.
   
 3 Du driver dem bort som røk.
        De ugudelige går til grunne for Guds åsyn,
        lik voks som smelter for ilden.
   
 4 Men de rettferdige gleder seg,
        de jubler for Gud med fryd og glede.
   
 5 Syng for Gud, og pris hans navn,
        rydd vei for ham som drar fram
        gjennom ødemarkene.
        Herren er hans navn – juble for ham!
   
 6 Farløses far og enkers forsvarer
        er Gud i sin hellige bolig.
   
 7 Gud lar ensomme finne et hjem,
        han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel,
        men opprørere må bo i et øde land.
   
 8 Da du drog ut, Gud, foran ditt folk,
        og skred fram gjennom ørkenen,
                                                      Sela
   
 9 dryppet det fra himmelen, og jorden skalv
        for Gud på Sinai,
        for Herren, Israels Gud.
   
10 Du lot regnet strømme, Gud;
        ditt arveland som var tørket ut,
        gav du liv igjen.
   
11 Der fikk din ætt slå seg ned;
        i din godhet, Gud,
        sørget du for de hjelpeløse.
   
12 Herren sender et ord,
        og stor er skaren av kvinner
        som kommer med gledesbud:
   
13 «Hærkongene er på flukt! De flykter!
        Kvinnene hjemme deler bytte.
   
14 Skal dere bli sittende mellom kløvkurvene?
        Duens vinger er dekket med sølv,
        dens vingefjær med det gulgrønne gull.
   
15 Da Den Allmektige spredte kongene,
        falt det snø der på Salmon-fjellet.»
   
16 Et gudefjell er Basan-fjellet,
        Basan-fjellet med de mange tinder.
   
17 Fjelltopper, hvorfor ser dere skjevt
        til fjellet som Gud har valgt seg til bolig,
        der Herren vil bo til evig tid?
   
18 Guds vogner er ti tusen ganger tusen;
        i hellighet kom Herren fra Sinai.
   
19 Du steg opp til høyden.
        Du førte fanger med deg
        og tok gaver blant menneskene,
        ja, selv blant opprørere.
        Der ville du bo, Herre Gud.
   
20 Lovet være Herren fra dag til dag!
        Gud bærer oss, han er vår frelse.
                                                      Sela
   
21 Gud er for oss en Gud som frelser,
        hos Herren vår Gud er det utgang fra døden.
   
22 Ja, han knuser hodet på sine fiender,
        og skallen på dem som lever i synd.
   
23 Herren sier: «Jeg henter dem fra Basan,
        jeg fører dem tilbake fra havets dyp.
   
24 Da kan du vaske dine føtter i blod,
        og hundene dine skal få
        sin del av fiendene.»
   
25 Folk har sett ditt festtog, Gud,
        min Guds og konges festtog
        opp til helligdommen.
   
26 Sangerne går foran,
        siden kommer harpespillere
        og i midten piker som slår på tromme.
   
27 Lovpris Herren Gud i kor,
        dere som er av Israels kilde!
   
28 Der er Benjamin, den yngste,
        som hersker over de andre,
        Judas høvdinger i flokk
        og høvdingene i Sebulon og Naftali.
   
29 Sett inn din styrke, Gud,
        den makt som du, Gud, har vist mot oss,
   
30 fra ditt tempel i Jerusalem,
        der konger kommer med gaver til deg.
   
31 Rett din trussel mot dyret i sivet,
        mot flokken av de mektige, folkenes herrer.
        Tråkk ned dem som trår etter sølv,
        og spre de folk som har lyst på strid!
   
32 De kommer med bronsevarer fra Egypt;
        folket i Nubia skynder seg
        og strekker hendene mot Gud.
   
33 Jordens kongeriker, syng for Gud,
        syng og spill for Herren,
                                                      Sela
   
34 han som farer over himmelen, den eldgamle himmel.
        Hør, han løfter røsten, en veldig røst!
   
35 La Gud få makt!
        Han har velde over Israel,
        hans makt når helt til skyene.
   
36 Gud er fryktinngytende
        i sin helligdom.
        Det er Israels Gud
        som gir folket kraft og styrke.
        Lovet være Gud!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.