Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Fri meg fra alle som jager meg!
7En klagesalme av David. Han sang den for Herren på grunn av den meldingen Kusj fra Benjamin hadde brakt ham.
   
 2 Herre, min Gud, jeg tar min tilflukt til deg.
        Frels meg og fri meg fra alle som jager meg,
   
 3 så de ikke, likesom en løve,
        river meg sund og drar meg bort
        – uten at noen berger meg.
   
 4 Herre, min Gud, har jeg handlet slik
        at det er urett i mine hender,
   
 5 har jeg gjort ondt mot min venn
        og ranet min motstander uten grunn,
   
 6 da kan fienden jage meg og nå meg,
        trampe meg levende til jorden
        og kaste min ære i støvet.
                                                      Sela
   
 7 Reis deg, Herre, i din vrede,
        stå opp mot dem som raser imot meg!
        Våkn opp, min Gud, du som stevner til doms.
   
 8 La skaren av folkeslag samles omkring deg
        og ta ditt sete høyt over dem.
   
 9 Herre, du som dømmer folkene,
        hjelp meg til min rett,
        for jeg er rettskaffen og hel i min ferd.
   
10 Gjør ende på de gudløses ondskap,
        men la den rettferdige bli stående!
        Du som prøver hjerter og nyrer,
        du er en rettferdig Gud.
   
11 Gud er mitt vernende skjold,
        han frelser de oppriktige av hjertet.
   
12 Gud er en rettferdig dommer,
        en Gud som feller dom hver dag.
   
13 Sannelig, fienden kvesser sverdet igjen,
        spenner buen og sikter.
   
14 Men han rammes selv av de drepende våpen
        og de brennende piler han gjør i stand.
   
15 Se, han er svanger med ondskap,
        har unnfanget udåd og føder svik.
   
16 Han har gravd et hull og gjort det dypt,
        men faller selv i den graven han grov.
   
17 Den udåd han har planlagt,
        kommer over hans eget hode,
        voldsferden rammer hans egen panne.
   
18 Jeg priser Herren for hans rettferd
        og lovsynger navnet til Herren, Den Høyeste.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.