Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Fri meg fra alle som jager meg!
7En klagesalme av David. Han sang den for Herren på grunn av den meldingen Kusj fra Benjamin hadde brakt ham.
   
 2 Herre, min Gud, jeg tar min tilflukt til deg.
        Frels meg og fri meg fra alle som jager meg,
   
 3 så de ikke, likesom en løve,
        river meg sund og drar meg bort
        – uten at noen berger meg.
   
 4 Herre, min Gud, har jeg handlet slik
        at det er urett i mine hender,
   
 5 har jeg gjort ondt mot min venn
        og ranet min motstander uten grunn,
   
 6 da kan fienden jage meg og nå meg,
        trampe meg levende til jorden
        og kaste min ære i støvet.
                                                      Sela
   
 7 Reis deg, Herre, i din vrede,
        stå opp mot dem som raser imot meg!
        Våkn opp, min Gud, du som stevner til doms.
   
 8 La skaren av folkeslag samles omkring deg
        og ta ditt sete høyt over dem.
   
 9 Herre, du som dømmer folkene,
        hjelp meg til min rett,
        for jeg er rettskaffen og hel i min ferd.
   
10 Gjør ende på de gudløses ondskap,
        men la den rettferdige bli stående!
        Du som prøver hjerter og nyrer,
        du er en rettferdig Gud.
   
11 Gud er mitt vernende skjold,
        han frelser de oppriktige av hjertet.
   
12 Gud er en rettferdig dommer,
        en Gud som feller dom hver dag.
   
13 Sannelig, fienden kvesser sverdet igjen,
        spenner buen og sikter.
   
14 Men han rammes selv av de drepende våpen
        og de brennende piler han gjør i stand.
   
15 Se, han er svanger med ondskap,
        har unnfanget udåd og føder svik.
   
16 Han har gravd et hull og gjort det dypt,
        men faller selv i den graven han grov.
   
17 Den udåd han har planlagt,
        kommer over hans eget hode,
        voldsferden rammer hans egen panne.
   
18 Jeg priser Herren for hans rettferd
        og lovsynger navnet til Herren, Den Høyeste.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juni 2023

Dagens bibelord

Galaterne 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. ... Vis hele teksten

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. ... Vis hele teksten

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26De er alle Guds born ved trua, i Kristus Jesus. 27For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. ... Vis hele teksten

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. 25Muhto dál go osku lea boahtán, de mii eat leat šat bagadeaddji vuolde. 26Dii lehpet buohkat Ipmila mánát, go oskubehtet Kristus Jesusii. 27Buohkat dii geat lehpet gásttašuvvon Kristusii, lehpet gárvodan Kristusa. 28Dás ii leat juvddálaš iige greikalaš, ii šlávva iige friddja, ii olmmái iige nisson, dasgo dii buohkat lehpet okta Kristus Jesusis. 29Ja jos dii gullabehtet Kristusii, de dii lehpet Abrahama nálli ja árbbolaččat lohpádusa mielde.