Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Gud signe kongen!
72Av Salomo.
        Gud, overlat din dom til kongen,
        gi kongesønnen rettferd fra deg!
   
 2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd,
        dine hjelpeløse med lov og rett.
   
 3 Da skal fjellene gi folket fred
        og haugene rettferdighet.
   
 4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket
        til å få sin rett.
        Han skal berge de fattige
        og knuse den som undertrykker andre.
   
 5 La ham leve fra slekt til slekt
        så lenge sol og måne skinner.
   
 6 Han skal være lik regnet
        som faller på nyslått eng,
        lik en regnskur som væter jorden.
   
 7 I hans dager skal rettferd gro,
        og lykke og fred skal råde
        så lenge månen er til.
   
 8 La ham herske fra hav til hav,
        fra Storelven til jordens ender.
   
 9 De som bor i ørkenen,
        skal bøye seg for ham,
        hans fiender skal slikke støvet.
   
10 Konger fra Tarsis og fjerne kyster
        skal sende skatt til ham.
        Kongene av Saba og Seba
        skal komme med sine gaver.
   
11 Ham skal alle konger hylle,
        alle folkeslag skal tjene ham.
   
12 For han berger de fattige som roper om hjelp,
        de arme som ingen hjelper har.
   
13 Han ynkes over småkårsfolk
        og redder de fattiges liv.
   
14 Han løser dem fra tvang og vold,
        deres liv er dyrebart i hans øyne.
   
15 Måtte kongen leve
        og få av Sabas gull!
        Folk skal stadig be for ham
        og velsigne ham dagen lang.
   
16 La det være overflod av korn i landet,
        så det bølger over åsene.
        La grøden være som Libanons skog
        og byer blomstre og bre seg som gresset på marken.
   
17 La hans navn bestå til evig tid;
        la det skyte friske skudd så lenge solen skinner.
        Alle folk skal velsigne seg med det
        og prise ham lykkelig.
   
18 Lovet være Herren, Israels Gud,
        han som gjør under, han alene!
   
19 Hans herlige navn være evig lovet!
        Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
        *
   
20 Her slutter bønnene av David, Isais sønn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.