Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jeg tenker på gamle dager
77Til korlederen. Etter Jedutun.
        En Asaf-salme.
   
 2 Jeg roper høyt til Gud,
        jeg roper til Gud, og han hører meg.
   
 3 I trengselstider søker jeg til Herren.
        Om natten strekker jeg ut min hånd,
        og den blir ikke trett.
        Min sjel lar seg ikke trøste.
   
 4 Jeg tenker på Gud og sukker;
        jeg grubler og kjenner meg kraftløs.
                                                      Sela
   
 5 Hele natten holder du meg våken.
        Jeg er så urolig, jeg kan ikke tale.
   
 6 Jeg tenker på gamle dager,
        og minnes fjerne år.
   
 7 Om natten strever jeg med tanker,
        jeg grubler, min ånd gransker.
   
 8 Vil Herren forkaste oss for alltid
        og aldri vise sin godvilje mer?
   
 9 Er hans trofasthet for evig slutt,
        har hans ord forstummet for alle slekter?
   
10 Kan Gud ha glemt å være nådig,
        har han i vrede lukket for sin miskunn?
                                                      Sela
   
11 Jeg sier: «Det piner meg
        at Den Høyeste har trukket sin hånd tilbake.»
   
12 Jeg minnes Herrens gjerninger,
        minnes de under du gjorde før.
   
13 Jeg tenker på hver dåd du gjorde,
        og grunner på dine storverk.
   
14 Gud, i hellighet går du fram.
        Hvor er en gud så stor som Herren?
   
15 Du er den Gud som gjør under,
        blant folkene har du vist din kraft.
   
16 Med velde løste du ut ditt folk,
        både Jakobs og Josefs sønner.
                                                      Sela
   
17 Vannmassene fikk se deg, Gud;
        vannet så deg og skalv,
        ja, havdypet skalv av skrekk.
   
18 Regnet strømmet fra skyene,
        tordenen drønnet fra skydekt himmel,
        og dine lyn fór av sted som piler.
   
19 Din torden rullet som vognhjul,
        lynene lyste opp jordens krets;
        jorden ristet og skalv.
   
20 Din vei gikk gjennom sjøen,
        din sti gjennom veldig vann;
        men ingen kjente dine fotspor.
   
21 Du førte ditt folk som en hjord
        ved Mose og Arons hånd.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.