Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Bønn om befrielse for Israel
79En Asaf-salme.
        Fremmede folk har trengt seg inn
        i ditt arveland, Gud.
        De har gjort ditt hellige tempel urent
        og lagt Jerusalem i ruiner.
   
 2 Likene av dine tjenere
        har de gitt til føde for himmelens fugler,
        og kjøttet av dine fromme
        til villdyrene i marken.
   
 3 De har øst ut deres blod som vann
        rundt omkring Jerusalem,
        og det er ingen som begraver dem.
   
 4 Vi er blitt til hån for våre granner,
        til spott og spe for folkene omkring oss.
   
 5 Hvor lenge, Herre?
        Vil du være harm for alltid?
        Hvor lenge skal din iver brenne som ild?
   
 6 Øs din vrede ut over fremmede folk
        som ikke kjenner deg,
        øs den ut over kongeriker
        der ingen påkaller ditt navn.
   
 7 For de har gjort ende på Jakob
        og lagt hans bosted øde.
   
 8 Tilregn oss ikke fedrenes synder.
        Skynd deg og møt oss med din miskunn!
        For nå er det ille med oss.
   
 9 Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser,
        så ditt navn kan bli æret.
        For ditt navns skyld, fri oss ut
        og tilgi våre synder!
   
10 Hvorfor skal folkene si:
        «Hvor er deres Gud?»
        La det bli kjent blant folkene,
        og la oss bli vitne til
        at dine tjeneres blod blir hevnet.
   
11 La fangenes sukk komme fram for deg!
        Løslat med din veldige arm
        dem som er viet til døden.
   
12 La våre granner få sju ganger igjen
        for den hån de har vist deg, Herre.
   
13 Men vi, ditt folk, den hjord du vokter,
        vil lovsynge deg til evig tid,
        forkynne din pris fra slekt til slekt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.