Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Bønn om befrielse for Israel
79En Asaf-salme.
        Fremmede folk har trengt seg inn
        i ditt arveland, Gud.
        De har gjort ditt hellige tempel urent
        og lagt Jerusalem i ruiner.
   
 2 Likene av dine tjenere
        har de gitt til føde for himmelens fugler,
        og kjøttet av dine fromme
        til villdyrene i marken.
   
 3 De har øst ut deres blod som vann
        rundt omkring Jerusalem,
        og det er ingen som begraver dem.
   
 4 Vi er blitt til hån for våre granner,
        til spott og spe for folkene omkring oss.
   
 5 Hvor lenge, Herre?
        Vil du være harm for alltid?
        Hvor lenge skal din iver brenne som ild?
   
 6 Øs din vrede ut over fremmede folk
        som ikke kjenner deg,
        øs den ut over kongeriker
        der ingen påkaller ditt navn.
   
 7 For de har gjort ende på Jakob
        og lagt hans bosted øde.
   
 8 Tilregn oss ikke fedrenes synder.
        Skynd deg og møt oss med din miskunn!
        For nå er det ille med oss.
   
 9 Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser,
        så ditt navn kan bli æret.
        For ditt navns skyld, fri oss ut
        og tilgi våre synder!
   
10 Hvorfor skal folkene si:
        «Hvor er deres Gud?»
        La det bli kjent blant folkene,
        og la oss bli vitne til
        at dine tjeneres blod blir hevnet.
   
11 La fangenes sukk komme fram for deg!
        Løslat med din veldige arm
        dem som er viet til døden.
   
12 La våre granner få sju ganger igjen
        for den hån de har vist deg, Herre.
   
13 Men vi, ditt folk, den hjord du vokter,
        vil lovsynge deg til evig tid,
        forkynne din pris fra slekt til slekt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >