Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Godhet og sannhet skal møtes
85Til korlederen. Av Korah-sangerne.
        En salme.
   
 2 Du har vist nåde mot landet ditt, Herre.
        Jakobs lagnad har du vendt.
   
 3 Du tok bort ditt folks skyld
        og tilgav alle deres synder.
                                                      Sela
   
 4 All din harme tok du tilbake,
        din brennende vrede lot du fare.
   
 5 Reis oss opp igjen, Gud, vår frelser,
        vend din uvilje bort fra oss!
   
 6 Vil du for alltid være harm på oss
        og la vreden vare fra slekt til slekt?
   
 7 Vil du ikke gi oss liv på ny,
        så ditt folk kan glede seg i deg?
   
 8 La oss få se din godhet, Herre,
        og gi oss din frelse!
   
 9 Jeg vil høre hva Gud, Herren, sier.
        Han forkynner fred for sitt folk, sine fromme
        – bare de ikke vender seg til dårskap!
   
10 Ja, hans frelse er nær
        for dem som frykter ham,
        hans herlighet skal bo i vårt land.
   
11 Godhet og sannhet skal møte hverandre,
        rettferd og fred kysse hverandre.
   
12 Trofasthet skal gro opp av jorden
        og rettferd se ned fra himmelen.
   
13 Da gir Herren det som godt er,
        og landet vårt gir sin grøde.
   
14 Rettferd går foran ham,
        og frelse følger i hans spor.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.