Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Mitt liv er kommet dødsriket nær
88En sang. En salme. Av Korah-sangerne. Til korlederen. Til å synge etter «Mahalat». En læresalme av Heman, som hørte til Esrah-ætten.
   
 2 Herre, du Gud som er min frelser,
        om dagen og om natten roper jeg til deg.
   
 3 La min bønn komme fram for deg,
        vend øret til mitt klagerop!
   
 4 Min sjel er mett av ulykker,
        mitt liv er kommet dødsriket nær.
   
 5 Jeg regnes blant dem som steg ned i graven,
        jeg er blitt som en mann uten kraft.
   
 6 Jeg er som en død blant døde,
        lik falne som ligger i sin grav;
        du kommer dem ikke mer i hu,
        skilt som de er fra din hånd.
   
 7 Du har lagt meg i graven der nede,
        i den mørke, dype avgrunn.
   
 8 Din harme hviler tungt på meg,
        du lar dine brenninger slå over meg.
                                                      Sela
   
 9 Du har tatt mine kjenninger fra meg
        og gjort det slik at de avskyr meg.
        Jeg er stengt inne og kommer ikke ut,
   
10 mitt øye sløves av plager.
        Herre, jeg roper daglig til deg
        og rekker hendene ut mot deg.
   
11 Gjør du under for de døde,
        står dødninger opp og priser deg?
                                                      Sela
   
12 Fortelles det om din miskunn i graven,
        om din trofasthet i dødsriket?
   
13 Blir dine under kjent i mørket,
        din rettferd i glemselens land?
   
14 Men jeg, Herre, roper til deg,
        om morgenen kommer min bønn deg i møte.
   
15 Hvorfor støter du meg fra deg, Herre,
        hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?
   
16 Jeg er elendig, ja, døden nær,
        og det har jeg vært fra ungdommen av;
        rådvill bærer jeg dine redsler.
   
17 Din brennende harme slår over meg,
        dine redsler gjør ende på meg.
   
18 Hele dagen omgir de meg som vann,
        alle sammen omringer meg.
   
19 Du har tatt venner og frender fra meg,
        og mine kjenninger holder du borte.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.