Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Under Guds vern
91Den som sitter i Den Høyestes ly
        og bor i Den Allmektiges skygge,
   
 2 han sier til Herren: «Min tilflukt og borg,
        min Gud som jeg setter min lit til!»
   
 3 Ja, han berger deg fra jegerens snare,
        fra pest som legger øde.
   
 4 Han dekker deg med sine fjær,
        under hans vinger finner du ly.
        Hans trofasthet er skjold og vern.
   
 5 Du skal ikke frykte for nattens redsler,
        for pilene som flyr om dagen,
   
 6 for pest som sniker seg fram i mørket,
        for sott som herjer ved middagstid.
   
 7 Om tusen faller ved din side,
        ti tusen ved din høyre hånd,
        så skal ikke ulykken nå deg.
   
 8 Du skal bare være vitne til det
        og se at de ugudelige får sin lønn.
   
 9 For du sier: «Herren er min tilflukt.»
        Den Høyeste har du gjort til din bolig.
   
10 Du skal ikke rammes av noe vondt,
        og ingen plage skal nå ditt telt.
   
11 For han skal gi sine engler befaling
        om å bevare deg på alle dine veier.
   
12 De skal bære deg på hendene,
        så du ikke støter foten mot noen stein.
   
13 På løve og orm skal du trampe,
        ungløve og slange skal du trå under fot.
   
14 «Jeg berger ham, for han holder seg til meg;
        jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.
   
15 Når han kaller på meg, svarer jeg;
        jeg er med ham i nød og trengsel,
        jeg frir ham ut og gir ham ære.
   
16 Jeg metter ham med mange dager
        og lar ham se min frelse.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.