Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Syng en ny sang for Herren!
96Syng en ny sang for Herren!
        Hele jorden, syng for ham!
   
 2 Syng for Herren, pris hans navn,
        forkynn fra dag til dag hans frelse!
   
 3 Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
        blant alle folk om hans under!
   
 4 Ja, stor og høylovet er Herren,
        mer fryktinngytende enn alle guder.
   
 5 Alle folkenes guder er ingenting verd.
        Det var Herren som skapte himmelen.
   
 6 Høyhet og herlighet er foran ham,
        det er makt og prakt i hans tempel.
   
 7 Gi Herren ære og makt,
        gi ham ære og makt, alle folkestammer!
   
 8 Gi Herren den ære hans navn skal ha,
        kom med offergaver til hans tempelgårder!
   
 9 Bøy dere ned for Herren
        og tilbe ham i hellig skrud!
        Skjelv for hans åsyn, hele jorden!
   
10 Fortell blant folkene: Herren er konge;
        fast står verden, den kan ikke rokkes.
        Han dømmer folkene med rettferd.
   
11 Himmelen skal glede seg, jorden skal juble,
        havet og alt som er i det, skal bruse.
   
12 Marken og alt det den bærer, skal juble,
        hvert tre i skogen skal rope av fryd.
   
13 De skal rope for Herren, han som kommer;
        han kommer for å dømme jorden.
        Han skal dømme verden med rettferd
        og styre folkene med troskap.
< Forrige kapittelNeste kapittel >