Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren er konge
97Herren er konge! Jorden skal juble,
        kyster og øyer skal glede seg.
   
 2 Sky og skodde er omkring ham,
        rett og rettferd er hans trones grunnvoll.
   
 3 Ild går foran ham,
        den fortærer hans fiender rundt omkring.
   
 4 Hans lynglimt lyser opp jordens krets,
        jorden ser det og skjelver.
   
 5 Fjellene smelter som voks for Herren,
        for ham som er herre over hele jorden.
   
 6 Himmelen forkynner hans rettferd,
        alle folkene ser hans herlighet.
   
 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder,
        som roser seg av gagnløse guder.
        Alle guder må bøye seg for ham.
   
 8 Men Sion hører det med glede,
        Judas byer jubler, Herre,
        over dine rettferdige dommer.
   
 9 For over hele jorden
        er du den høyeste, Herre;
        du er høyt opphøyet over alle guder.
   
10 Dere som elsker Herren, hat det onde!
        Han verner sine fromme
        og frir dem fra de ugudeliges hånd.
   
11 Lys stråler fram for rettskaffen mann
        og glede for alle dem
        som har et oppriktig hjerte.
   
12 Gled dere i Herren, dere rettferdige,
        og lovsyng hans hellige navn!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.