Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Høysangen

1 2 3 4 5 6 7 8

Neste kapittel >
1Salomos høysang
   

Lengsel etter kjærlighet
 2 Å, om han vil kysse meg
        med kyss av sin munn!
        Dine kjærtegn er bedre enn vin.
   
 3 Liflig er duften av dine salver,
        ditt navn er den fineste olje;
        derfor holder de unge pikene av deg.
   
 4 Ta meg med deg! Kom, la oss løpe!
        Kongen har ført meg til sitt kammer.
        Vi skal juble og glede oss over deg
        og prise din kjærlighet mer enn vin.
        Oppriktig elsker de deg.
        

Sort, men vakker
 5 Jeg er sort, men enda vakker,
        dere Jerusalems døtre.
        Jeg ligner teltene i Kedar
        og teltdukene hos Salomo.
   
 6 Se ikke på at jeg er så mørk,
        at solen har brent min hud.
        Min mors sønner ble sinte på meg,
        de satte meg til å vokte vingårdene.
        Min egen vingård har jeg ikke voktet.

Hvor gjeter du din hjord?
 7 «Si meg, du som min sjel elsker,
        hvor gjeter du din hjord?
        Hvor lar du den hvile ved middagstid?
        Hvorfor skal jeg gå som en kvinne med slør
        der vennene dine gjeter sin hjord?»
   
 8 «Hvis du ikke vet det,
        du fagreste blant kvinner,
        så følg i saueflokkens spor
        og før dine kje på beite
        nær gjeterbuene.»

Hvor vakker du er, min elskede!
 9 «Min elskede, jeg vil ligne deg
        med hestene foran faraos vogner.
   
10 Dine kinn er vakre, prydet med kjeder,
        og din hals er vakker med perlebånd.
   
11 Lenker av gull skal vi lage til deg,
        lenker med sølvkuler på.»
   
12 Liflig dufter min nardussalve
        så lenge kongen sitter ved bordet.
   
13 Min kjæreste er lik myrrabunten
        som hviler ved mitt bryst.
   
14 Min kjæreste er en blomsterklase
        på hennabusken i En-Gedis hager.
   
15 «Hvor vakker du er, min elskede,
        ja, vakker, med øyne som duer.»
   
16 «Hvor vakker du er, min venn,
        så fager du er!
        Nå er vårt leie grønt og frodig.
   
17 Sedrer er bjelker i vårt hus,
        og sypresser er tak og loft.»
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”