Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Høgsongen

1 2 3 4 5 6 7 8
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Songen over songane, av Salomo.

   

Ho
     2 Å, om han ville kyssa meg
          med kyss av sin munn!
          Kjærleiken din er betre enn vin.
          
   
 3 Angen av oljane dine er herleg,
          namnet ditt blir aust ut som olje.
          Difor likar jentene deg.
          
   
 4 Ta meg med! Lat oss springa!
          Kongen har ført meg inn i sine rom.
          Lat oss jubla og gleda oss over deg,
          lat oss prisa din kjærleik høgare enn vin.
          Med rette likar dei deg.
          
   
 5 Svart er eg, men søt,
          de Jerusalems døtrer,
          svart som Kedars telt,
          som Salomos teltdukar.
          
   
 6 Sjå ikkje på at eg er så svart,
          at sola har brent meg.
          Sønene til mor mi var harde mot meg,
          dei sette meg til å vakta vinmarkene.
          Mi eiga vinmark har eg ikkje vakta.
          
   
 7 Sei meg, du som eg elskar, kvar gjeter du?
          Kvar kviler du ved middagstid?
          Kvifor skulle eg gå som ei kvinne med slør
          der venene dine gjeter sauene?

   

Han
     8 Om du ikkje veit det,
          du vakraste av kvinner,
          følg spora etter flokken
          og gjet kjea dine
          innmed gjetarhyttene!
          
   
 9 Eg vil likna deg med ei hoppe
          mellom faraos vogner, mi kjære.
          
   
10 Fine er kinna dine mellom perlesnorene,
          halsen din med kjede rundt.
          
   
11 Snorer av gull skal vi laga deg,
          med sølvperler på.

   

Ho
    12 Når kongen er hos meg,
          angar nardussalven min.
          
   
13 Kjærasten min er ein myrrakvist,
          han overnattar mellom brysta mine.
          
   
14 Kjærasten min er ein klase hennablomar
          på En-Gedis vinmarker.

   

Han
    15 Så vakker du er, mi kjære!
          Så vakker du er! Auga dine er duer!

   

Ho
    16 Så vakker du er, kjærasten min, så god,
          og vårt leie så grønt!
          
   
17 Sedrar er bjelkar i vårt hus,
          sypressar er tak og himling.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”