Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sefanja

1 2 3
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Herrens ord som kom til Sefanja, son til Kusji, son til Gedalja, son til Amarja, son til Hiskia, i dei dagane då Josjia, son til Amon, var konge i Juda.
Dommen over Jerusalem
     2 Eg riv bort,
          alt riv eg bort frå jorda,
          seier Herren.
          
   
 3 Eg riv bort både menneske og dyr,
          fuglane under himmelen og fiskane i havet,
          eg lèt dei urettferdige snubla.
          Eg utryddar menneska frå jorda,
          seier Herren.
          
   
 4 Eg lyfter handa mot Juda,
          mot alle som bur i Jerusalem.
          Eg utryddar frå denne staden
          alt som er att av Baal,
          og namnet til avgudsprestane
          saman med prestane.
          
   
 5 Eg utryddar dei som tilbed
          himmelhæren på taka,
          dei som tilbed Herren og sver ved han
          og samtidig sver ved Milkom,
          
   
 6 og dei som vender Herren ryggen,
          som ikkje søkjer Herren
          og ikkje spør han til råds.
          
   
 7 Ver still for Herren Gud,
          for Herrens dag er nær!
           Herren har laga til eit slaktoffer,
          han har helga dei han har bode inn.
          
   
 8 På dagen for Herrens slaktoffer
          skal eg straffa fyrstar og kongssøner
          og alle som kler seg i framand drakt.
          
   
 9 Eg skal straffa
          alle som spring over dørstokken den dagen,
          dei som fyller sin Herres hus med vald og svik.
          
   
10 Den dagen, seier Herren,
          skal det høyrast skrik frå Fiskeporten,
          jammer frå Nybyen
          og eit høgt klagerop frå høgdene.
          
   
11 Hyl, de som bur i Nedrebyen,
          for heile kremmarfolket er gjort til inkjes,
          utrydda er alle som vog opp sølv.
          
   
12 På den tida skal
          eg gjennomsøkja Jerusalem med lys
          og straffa mennene der,
          dei som sit sløve i sin vinrus
          og seier i sitt hjarte:
          « Herren gjer korkje godt eller vondt.»
          
   
13 Det dei eig, skal plyndrast
          og husa deira øydeleggjast.
          Byggjer dei hus, får dei ikkje bu i dei,
          plantar dei vinmarker, får dei ikkje drikka vinen.

Herrens dag er nær
    14 Nær er Herrens store dag;
          han er nær og kjem med hast!
          Høyr, beisk er Herrens dag,
          då ropar krigaren høgt.
          
   
15 Ein vreidedag er den dagen,
          ein dag med naud og trengsle,
          ein dag med øydelegging og herjing,
          ein dag med mørker og dimme,
          ein dag med skyer og skodde,
          
   
16 ein dag med hornlåt og hærrop
          mot festningsbyar,
          mot høge borgtårn.
          
   
17 Då vil eg senda trengsle
          så folk går som i blinde,
          for dei har synda mot Herren.
          Blodet deira skal tømmast ut som slam
          og innvolane deira som møkk.
          
   
18 Sølv og gull kan ikkje berga dei
          på Herrens vreidedag.
          Elden frå hans lidenskap skal øyda heile jorda.
          For han utryddar,
          ja, han gjer brått ende på
          alle som bur på jorda.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”