Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Peters første brev

1 2 3 4 5
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Den levende steinen og det hellige folket
2Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder,  2 og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse.  3 For dere har smakt at Herren er god.
   
 4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,  5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.  6 For det heter i Skriften:
           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein,
           utvalgt og dyrebar;
           den som tror på ham,
           skal ikke bli til skamme.
 7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror,
           er steinen som bygningsmennene vraket,
           blitt hjørnestein,
          
   
 8  en snublestein og en klippe til fall.
Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.
   
 9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.
          
   
10 Dere som før ikke var et folk,
          er nå Guds folk.
          Dere som før ikke fant barmhjertighet,
          har nå funnet barmhjertighet.

Å leve i verden
11 Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. 12 Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer.
   
13 Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, 14 eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode. 15 For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. 16 Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. 17 Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!
   
18 Dere tjenestefolk skal med ærefrykt underordne dere herrene deres – ikke bare de gode og vennlige, men også de vrange. 19 For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud. 20 Om dere holder ut å bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne. 21 Det var jo dette dere ble kalt til.
          For Kristus led for dere
          og etterlot dere et eksempel,
          for at dere skulle følge i hans spor.
          
   
22  Han gjorde ingen synd,
           og det fantes ikke svik i hans munn.
          
   
23 Han svarte ikke med hån når han ble hånt,
          han truet ikke når han led,
          men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.
          
   
24 På sin egen kropp bar han
           våre synder opp på treet,
          så vi skulle dø bort fra syndene
          og leve for rettferdigheten.
           Ved hans sår ble dere helbredet.
          
   
25  Dere var lik sauer som hadde gått seg vill,
          men nå har dere vendt om til ham
          som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

03. desember 2022

Dagens bibelord

1. Korinter 15,20–28

Les i nettbibelen

20Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. ... Vis hele teksten

20Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Dagens bibelord

1. Korintar 15,20–28

Les i nettbibelen

20Men no er Kristus oppstaden frå dei døde. Han er førstegrøda av dei som har sovna inn. 21Fordi døden er komen ved eit menneske, så er òg oppstoda av dei døde komen ved eit menneske. 22For liksom alle døyr på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. ... Vis hele teksten

20Men no er Kristus oppstaden frå dei døde. Han er førstegrøda av dei som har sovna inn. 21Fordi døden er komen ved eit menneske, så er òg oppstoda av dei døde komen ved eit menneske. 22For liksom alle døyr på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23Men kvar til si tid: Kristus er førstegrøda, deretter følgjer dei som høyrer Kristus til, når han kjem. 24Så kjem enden, når han overgjev kongsmakta til Gud, sin Far, etter at han har utsletta all makt og alt herredøme og alt velde. 25For han skal vera konge til Gud har lagt alle fiendar under hans føter. 26Den siste fienden som blir gjord til inkjes, er døden. 27For alt har han lagt under hans føter. Når det heiter alt, er det klårt at Gud sjølv er unnateken frå dette. For det er Gud som har lagt alt under han. 28Men når alt er han underlagt, skal òg Sonen sjølv gje seg inn under Gud, som har lagt alt under han, og Gud skal vera alt i alle.

Dagens bibelord

1. Korintar 15,20–28

Les i nettbibelen

20Muhto dál Kristus lea čuožžilan jábmiid luhtte, vuosttamužžan dain geat leat jápmán. 21Go jápmin bođii olbmo bokte, de maiddái jábmiid bajásčuožžileapmi boahtá olbmo bokte. ... Vis hele teksten

20Muhto dál Kristus lea čuožžilan jábmiid luhtte, vuosttamužžan dain geat leat jápmán. 21Go jápmin bođii olbmo bokte, de maiddái jábmiid bajásčuožžileapmi boahtá olbmo bokte. 22Nugo buohkat leat Adama bokte jápmán, nu maiddái buohkat Kristusa bokte dahkkojuvvojit eallin, 23juohkehaš iežas vuorus: Vuosttamužžan Kristus ja dasto, go Kristus boahtá, dat geat gullet sutnje. 24De boahtá loahppa, go son addá riikka Ipmilii, Áhččái, das maŋŋil go lea duššadan buot hearrávuođa, válddi ja fámu. 25Kristus oainnat ráđđe gonagassan dassážii go Ipmil lea vuolidan buot vašálaččaid su julggiid vuollái. 26Vašálaččain maŋimužžan duššaduvvo jápmin, 27danin go Ipmil lea vuolidan buot su julggiid vuollái. Go daddjojuvvo ahte buot lea vuoliduvvon su julggiid vuollái, de lea diehttelas ahte dan olggobeallái báhcá Ipmil guhte lea vuolidan buot Kristusa vuollái. 28Go buot lea biddjojuvvon su vuollái, de dalle son ieš, Bárdni, vuollána dan vuollái gii lea bidjan buot su vuollái, ja nu Ipmil ráđđe ollásit buot.