Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Fjerde Esra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

< Forrige kapittelNeste kapittel >
12Mens løven ennå talte til ørnen, så jeg  2 at det hodet som var tilbake, forsvant. De to småvingene som hadde festet seg under hodet, gjorde seg da til herskere. Deres styre var kort og fullt av uro.  3 Da jeg så på dem igjen, var de alt i ferd med å forsvinne. Hele ørnens kropp gikk opp i flammer, og jorden ble slått av skrekk.
   

Tolkningen av femte syn
Så stor var min uro og frykt at jeg våknet opp og sa til meg selv:  4 «Dette kan jeg takke meg selv for, siden jeg har villet kjenne Den Høyestes veier.  5 Nå er jeg utslitt i sjel og sinn, for denne nattens redsler har tatt mine siste krefter fra meg.  6 Derfor vil jeg be til Den Høyeste om at han må gi meg styrke like til slutten.»  7 Så bad jeg: «Min Herre og Gud! Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, og dersom jeg er funnet rettferdig hos deg framfor de mange, dersom du har hørt mine bønner,  8 så gi meg styrke, og vis din tjener tolkningen og meningen med det fryktelige syn jeg har hatt, så jeg kan bli trøstet i mitt indre.  9 For du fant meg verdig til å få se tidenes ende og de siste tider.»
        Engelen sa da til meg:
10 «Dette er tolkningen av det synet du har hatt: 11 Ørnen som steg opp fra havet, er det fjerde verdensriket som din bror Daniel så i sine syner. 12 Men han fikk ikke tolkningen av synet, den jeg nå gir deg eller allerede har gitt deg. 13 Dager skal komme da det skal oppstå et rike som blir verre enn alle de riker som har vært før. 14 Tolv konger skal herske over det, den ene etter den andre. 15 Den andre i rekken er den som skal herske lengst av de tolv. 16 Dette er tolkningen av de tolv vingene du så.
   
17 Du fikk også høre en stemme som talte, ikke fra hodene, men fra midten av ørnens kropp. 18 Det betyr at det etter den andre kongens regjeringstid vil oppstå store stridigheter som vil bringe riket i fare. Det skal ikke falle da, men gjenreises til sin tidligere makt. 19 De åtte småvingene som du så vokse ut av de store vingene, 20 betyr at åtte konger skal herske, men deres tid skal bli ubetydelig og kort. To av dem skal gå til grunne 21 henimot midten av denne perioden, fire skal bli spart nesten til slutten og to helt til sist.
   
22 De tre hodene du så som var i ro, 23 betyr at Den Høyeste i rikets siste dager skal la tre konger få makten. Han skal gjenreise mye av riket, og de skal herske over jorden 24 og dem som bor på den. De skal styre strengere enn noen som har regjert før dem. Derfor kalles de ørnens hoder. 25 De skal fullføre alle ørnens onde gjerninger. 26 Da du så det største av hodene bli borte, var det fordi en av kongene skal dø i sin seng, men under store smerter. 27 De to gjenlevende skal omkomme ved sverd. 28 Den ene av dem skal falle for den andres sverd, og den andre skal også falle for sverdet i de siste tider. 29 Du så også to av småvingene gå bort til hodet på den høyre siden. 30 Det sikter til de to som Den Høyeste har holdt tilbake inntil enden kommer. Dette var det styre som skulle være kort og fullt av uro, 31 slik du selv så.
        Løven som kom brølende ut av skogen, som talte til ørnen og refset den for alt det onde den hadde gjort og sagt,
32 er Den Salvede, som Den Høyeste har holdt tilbake inntil enden, for deres synders skyld. Han skal anklage dem for deres onde gjerninger og avsløre deres gudløshet. 33 Mens de ennå er i live, skal han stevne dem til doms, felle dommen over dem og tilintetgjøre dem. 34 Men han skal vise miskunn mot resten av mitt folk, de som er blitt tilbake i mitt land. Han skal bringe dem glede like til enden kommer, dommens dag som jeg fortalte deg om i begynnelsen.
   
35 Slik var synet du så i drømme, og dette er tolkningen av det. 36 Deg alene har Den Høyeste funnet verdig til å lære denne hemmelighet å kjenne. 37 Derfor skal du skrive ned alt du har sett i en bok, og legge den på et trygt skjulested. 38 Du skal lære det videre til de vise blant ditt folk, som du vet kan fatte og ta vare på disse hemmeligheter. 39 Men selv skal du bli her sju dager til, slik at du kan motta det som Den Høyeste ønsker å åpenbare for deg.» 40 Så forlot engelen meg.
   

Esra trøster folket
Da hele folket fikk høre at det var gått sju dager uten at jeg var kommet tilbake til byen, samlet de seg og kom til meg, alle som en, fra den eldste til den yngste. De sa til meg: 41 «Hva galt har vi gjort mot deg siden du har forlatt oss og sitter her? 42 Av alle profetene er du den eneste som er tilbake. Du er som en siste drueklase på en vinmark, som en lampe i mørket, som en trygg havn for et skip i storm. 43 Har vi ikke lidd nok? 44 Dersom du nå forlater oss, var det bedre om vi var gått opp i flammer sammen med Sion. 45 For vi er ikke bedre enn de som døde der.» Og de gråt høylytt. Da svarte jeg: 46 «Fatt mot, Israel! Slutt å sørge, Jakobs hus! 47 Den Høyeste husker på dere, og Den Sterke har ikke glemt dere i striden. 48 Jeg har verken forlatt dere eller oppgitt dere. Jeg kom hit for å be for Sions elendighet og for å be om barmhjertighet for templet som ligger i ruiner. 49 Gå nå alle hjem hver til sitt, og når disse dagene er forbi, skal jeg komme til dere.» 50 Så drog folket tilbake til byen, slik jeg hadde bedt dem.
   

SJETTE SYN (Kap. 12,51–13,56)
Mannen som kom opp av havdypet
51 I sju dager ble jeg sittende på marken, slik engelen hadde befalt meg. Jeg spiste bare blomster og levde av jordens urter.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. mai 2022

Dagens bibelord

Johannes 17,1–5

Les i nettbibelen

1Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot himmelen og sa:«Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg. ... Vis hele teksten

1Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot himmelen og sa:«Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg. 2For du har gjeve han makt over alt som menneske heiter, så han skal la alle dei som du har gjeve han, få evig liv. 3Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus. 4Eg lét herlegdom lysa om deg på jorda då eg fullførte det verket du gav meg å gjera. 5Så lat no herlegdom lysa om meg, Far, den herlegdom eg hadde hos deg før verda vart til.