Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel

Kapittelsammendrag
David vender sig efter sitt store fall med Batseba, 1.2, til Gud med bønn om syndenes forlatelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, idet han kjenner og bekjenner sin misgjerning og dype fordervelse, 3-14. Han lover, hvis Gud hører hans bønn, å ville føre andre syndere til omvendelse og prise Guds rettferdighet og nåde av et sønderknust hjerte, som behager Gud mere enn noget ytre offer, 15-19. Han slutter med bønn for Sion, 20.21.
51Til sangmesteren; en salme av David,  2 da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.  3 Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!  4 Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!  5 For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.  6 Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. /  7 Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.  8 Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!  9 Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne! 10 La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust! 11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger! 12 Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig! 13 Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig! 14 Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd! 15 Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig. 16 Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet. 17 Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris. 18 For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag. 19 Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. 20 Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer! 21 Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.
Sal 51,6 viser til Job 9,2-3, Rom 3,4
Note dømmer: d. e. kjennes å være rettferdig i dine straffedommer.
Forrige kapittelNeste kapittel

23. april 2021

Dagens Bibelord

Filipperne 3,12–14

Les i nettbibelen

12Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. ... Vis hele teksten

12Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.