Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
3 Mos 24,20brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skaden som han ...
5 Mos 19,21Vis ingen medfølelse: liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd fo...
2 Mos 21,24øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot,
Matt 5,38Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’
2 Mos 21,27Slår han ut en tann på en slave eller slavekvinne, skal han gi slaven ...
Ordsp 25,19Som en råtten tann, en vaklende fot er det å stole på en sviker på n...
Rom 11,1Frelse for hedningene – frelse for Israel
Gal 6,1Ansvar for andre og for seg selv
1 Mos 18,16Abraham ber for Sodoma og Gomorra
2 Mos 27,9Forgården
2 Mos 38,9Forgården
3 Mos 14,1Renselse for hudsykdom
3 Mos 19,1Hellighetsregler for israelittene
4 Mos 14,1Straffen for folkets misnøye
4 Mos 15,22Offer for uaktsomme synder
4 Mos 15,32Straffen for å bryte sabbatsbudet
4 Mos 16,41Aron gjør soning for folket
4 Mos 18,1Tjeneste og lønn for prester og levitter
4 Mos 27,1Lov om arverett for døtre
4 Mos 32,1Ruben og Gad får land øst for Jordan
4 Mos 34,1Grensene for Israel
4 Mos 35,9Lov om tilfluktsbyer for drapsmenn
4 Mos 36,1Lov om arv og ekteskap for døtre
5 Mos 4,41Tilfluktsbyer øst for Jordan
5 Mos 9,25Moses ber for folket
5 Mos 12,1En bolig for Herrens navn
5 Mos 13,1Straffen for dem som lokker til frafall
5 Mos 15,1Året for ettergivelse av gjeld
5 Mos 19,1Tilfluktsbyer for drapsmenn
Jos 13,7Landet øst for Jordan
1 Krøn 5,1Stammene øst for Jordan
1 Krøn 27,16Overhoder for stammene
2 Krøn 19,1Josjafat sørger for lov og rett
Neh 1,1Nehemja ber for folket sitt
Job 25,1Bildad: Ingen er ren for Gud
Job 30,1Min lyre er stemt for sørgesang
Ordsp 6,1Når du har stilt sikkerhet for en annen
Fork 4,16Ydmykhet for Guds ansikt
Jes 42,1Herrens tjener, et lys for folkeslagene
Jes 45,17Hvert kne skal bøye seg for Herren
Jer 25,1Slaver for kongen av Babel
Esek 6,1Straffen for Israels avgudsdyrkelse
Esek 29,17Babel-kongen får lønn for strevet
Esek 30,1Herrens dag er nær for Egypt
Joel 2,11Vend om, for Gud er nådig
Am 8,1Enden er kommet for Israel
Sef 3,8Frelse for Israels rest
Matt 6,25Vær ikke bekymret for morgendagen
Matt 10,40Lønnen for å ta imot en disippel
Matt 20,17Jesus taler for tredje gang om sin død og oppstandelse

Viser treff 1 til 50 av 215 for '%EF%BF%BD%EF%BF%BDye for %EF%BF%BD%EF%BF%BDye tann for tann'

Neste

25. juni 2022

Dagens bibelord

Johannes 1,35–46

Les i nettbibelen

35Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinane sine. 36Då Jesus kom gåande, såg Johannes på han og sa: «Sjå, Guds lam!» 37Dei to læresveinane høyrde kva han sa og følgde etter Jesus. ... Vis hele teksten

35Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinane sine. 36Då Jesus kom gåande, såg Johannes på han og sa: «Sjå, Guds lam!» 37Dei to læresveinane høyrde kva han sa og følgde etter Jesus. 38Jesus snudde seg, og då han såg at dei følgde etter, sa han: «Kva leitar de etter?» Dei spurde: «Rabbi», – det tyder «lærar» – «kvar bur du?» 39«Kom og sjå», svara Jesus. Så gjekk dei med han og såg kvar han budde, og dei vart verande hos han den dagen. Det var omkring den tiande timen. 40Andreas, bror til Simon Peter, var ein av dei to som hadde høyrt det Johannes sa, og hadde følgt etter Jesus. 41Han finn først bror sin, Simon, og seier til han: «Vi har møtt Messias» – Messias tyder «Han som er salva». 42Så tok han Simon med seg til Jesus. Jesus såg fast på han og sa: «Du er Simon, son til Johannes. Du skal heita Kefas» – det er det same som Peter. 43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fann då Filip og sa til han: «Følg meg!» 44Filip var frå Betsaida, same byen som Andreas og Peter var frå. 45Filip møtte Natanael og sa til han: «Vi har møtt han som Moses har skrive om i lova, og som profetane har skrive om: Det er Jesus frå Nasaret, son til Josef.» 46«Kan det koma noko godt frå Nasaret?» spurde Natanael. «Kom og sjå!» svara Filip.