Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sirak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

< Forrige kapittelNeste kapittel >
14Salig er den som holder sin tunge i tømme
        og ikke nages av sorg over synd.
   
 2 Salig er den som har fred med seg selv
        og ikke har mistet sitt håp.
   
 3 Rikdom passer ikke for en smålig mann;
        hva skal en gjerrigknark med penger?
   
 4 Den som samler uten å bruke noe selv,
        han samler for andre,
        fremmede vil fråtse i hans gods.
   
 5 Kan den som er ond mot seg selv være god mot andre?
        Han vil aldri få noen glede av sine penger.
   
 6 Ingen er verre enn den som er gjerrig mot seg selv.
        Hans gjerrighet blir hans egen straff.
   
 7 Om han gjør noe godt, så er det av vanvare,
        men til sist avslører han sin ondskap.
   
 8 Ond er den som har gjerrig blikk,
        som vender seg bort når andre har armod.
   
 9 Den grådige er ikke fornøyd med det han har,
        begjæret forderver sinn og sans.
   
10 Den gjerrige unner seg ikke brød
        og lider mangel ved sitt eget bord.
        

Tenk på døden!
11 Min sønn, gjør vel mot deg selv så langt du har råd,
        og bær fram verdige offer for Herren.
   
12 Husk at døden ikke lar vente på seg,
        og at du ikke kjenner den fastsatte dag.
   
13 Gjør vel mot din venn før han dør,
        rekk hånden ut og gi etter evne.
   
14 Nekt deg ikke en god dag,
        la ikke uskyldig nytelse gå deg forbi.
   
15 Du må jo overlate din eiendom til andre,
        alt du har strevet og slitt for,
        skal fordeles ved loddkasting.
   
16 Gi og ta imot, og nyt livet,
        for i dødsriket er ingen goder å finne.
   
17 Alt levende eldes som en kledning,
        for bestemmelsen lyder fra eldgammel tid:
        Du skal dø.
   
18 Lik spirende blad på et løvrikt tre,
        der noen faller av og andre springer ut,
        slik er det også med menneskeslekten:
        Noen dør og andre fødes.
   
19 Alt menneskeverk smuldrer bort og forgår,
        og samtidig forgår den som frembrakte det.

Om å søke visdommen
20 Salig er den som grunner over visdommen
        og taler ut fra sin innsikt,
   
21 som retter sin tanke mot visdommens veier
        og legger seg dens hemmeligheter på sinne.
   
22 Følg dens spor som en jeger,
        legg deg på lur der den ferdes.
   
23 Salig er den som kikker inn gjennom visdommens vindu
        og lytter ved dens dør.
   
24 Han slår seg ned tett ved dens hus
        og fester sine teltplugger i dens murer.
   
25 Han reiser sitt telt ved dens side
        og tar inn i lykkens herberge.
   
26 Han stiller sine barn under dens vern
        og slår leir under dens grener,
   
27 finner beskyttelse mot heten
        og er omgitt av dens herlighet.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”