Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sirak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Forrige kapittelNeste kapittel
15Den som frykter Herren, gjør alt dette;
        og den som holder fast ved loven, vinner visdom.
   
 2 Visdommen skal møte ham som en mor
        og ta imot ham som en ung brud.
   
 3 Den skal gi ham innsiktens brød å spise
        og visdommens vann å drikke.
   
 4 Han skal støtte seg til den og ikke vakle,
        han skal stole på den og ikke bli til skamme.
   
 5 Den skal opphøye ham framfor hans neste,
        legge ham ordene i munnen
        når han taler i folkets forsamling.
   
 6 Han vil bli kronet med glede og jubel
        og få et evig navn i eie.
   
 7 De uforstandige kan aldri få visdom,
        synderne vil aldri få se den.
   
 8 Den holder seg fjernt fra de overmodige,
        løgnerne tenker aldri på den.
   
 9 Lovsang lyder ikke godt i en synders munn,
        for den er ikke gitt ham av Herren.
   
10 Men når lovsang synges med visdom,
        vil Herren la den lykkes.

Menneskets frihet
11 Si ikke: «Herren er skyld i mitt frafall.»
        For det han hater, gjør han ikke.
   
12 Si ikke: «Det var han som førte meg vill.»
        For syndere har han ikke bruk for.
   
13 Herren hater alt som er skammelig,
        det gjør også de som frykter ham.
   
14 Han skapte mennesket i begynnelsen
        og stilte det fritt til å velge.
   
15 Dersom du vil, kan du holde hans bud.
        Det er ditt eget valg om du vil vise ham troskap.
   
16 Han har satt ild og vann fremfor deg;
        rekk hånden ut og ta det du velger.
   
17 Foran seg har menneskene livet og døden;
        det de velger, skal de få.
   
18 Stor er Herrens visdom,
        veldig er hans makt, og alt kan han se.
   
19 Hans øyne er rettet mot dem som frykter ham,
        han kjenner til alt som mennesket gjør.
   
20 Men ingen har han pålagt å handle ugudelig,
        og ingen har han gitt lov til å synde.
Sir 15,11 viser til Jak 1,13
Note gjør han ikke: så ifølge ett hebr. og ett gr. håndskrift. De øvrige håndskrifter har: må du ikke gjøre.
Forrige kapittelNeste kapittel

15. juni 2021

Dagens Bibelord

Salmene 22,8–12

Les i nettbibelen

8Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet: 9«Han har overgitt seg til Herren, la ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham!» 10Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst. ... Vis hele teksten

8Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet: 9«Han har overgitt seg til Herren, la ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham!» 10Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst. 11Fra jeg ble født, er jeg kastet på deg, fra mors liv er du min Gud. 12Vær ikke langt fra meg, for nøden er nær, og det er ingen som hjelper.