Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Visdommens bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Neste kapittel >

Rettferdigheten gir liv
1Elsk rettferdighet, dere herskere på jorden! Tenk på Herren med ærlig sinn, søk ham med et udelt hjerte.  2 For han lar seg finne av dem som ikke setter ham på prøve, han gir seg til kjenne for dem som stoler på ham.  3 Vrange tanker skiller menneskene fra Gud. Når hans makt settes på prøve, setter den de uforstandige på plass.  4 Visdommen vil ikke ta bolig i en sjel som pønsker ut ondt, og den vil ikke bo i et legeme som brukes til synd.  5 For lærdommens hellige ånd skyr falskhet, den flykter fra uforstandige tanker, den jages på dør når uretten kommer.  6 En menneskekjærlig ånd er visdommen; den lar ikke spotteren tale ustraffet. For Gud er vitne til hans innerste tanker, han ser ham rett inn i hjertet og hører alt hans tunge sier.  7 Herrens Ånd fyller jorden, holder alle ting sammen og har kjennskap til alt som blir sagt.  8 Derfor kan ingen som taler urett, holde seg skjult, den straffende rettferdighet skal ikke gå ham forbi.  9 For den ugudeliges planer blir etterforsket, hans ord kommer Herren for øre, så hans lovløshet blir avslørt. 10 Ja, den nidkjæres øre hører alt, selv oppsetsig mumling kan ikke skjules. 11 Så vokt dere for unyttig murring, unngå all baktalelse, for også hemmelig tale får følger, og en tunge som lyver, ødelegger sjelen.
   
12 Søk ikke døden ved et villfarende liv, og påkall ikke fortapelsen ved det dere gjør. 13 For det er ikke Gud som har skapt døden, og han gleder seg ikke over de levendes undergang. 14 Gud skapte alle ting for at de skulle vare ved, de skapende krefter i verden tjener livet, det er ingen dødelig gift i dem. Nei, døden er ikke konge på jorden, 15 for rettferdigheten er udødelig.
   

Forakt for rettferdigheten fører til død
16 De ugudelige kaller døden til seg ved det de sier og gjør, de går til grunne fordi de regnet den som en venn og sluttet pakt med den. De fortjener å høre den til.
   
Neste kapittel >

25. juni 2022

Dagens bibelord

Johannes 1,35–46

Les i nettbibelen

35Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinane sine. 36Då Jesus kom gåande, såg Johannes på han og sa: «Sjå, Guds lam!» 37Dei to læresveinane høyrde kva han sa og følgde etter Jesus. ... Vis hele teksten

35Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinane sine. 36Då Jesus kom gåande, såg Johannes på han og sa: «Sjå, Guds lam!» 37Dei to læresveinane høyrde kva han sa og følgde etter Jesus. 38Jesus snudde seg, og då han såg at dei følgde etter, sa han: «Kva leitar de etter?» Dei spurde: «Rabbi», – det tyder «lærar» – «kvar bur du?» 39«Kom og sjå», svara Jesus. Så gjekk dei med han og såg kvar han budde, og dei vart verande hos han den dagen. Det var omkring den tiande timen. 40Andreas, bror til Simon Peter, var ein av dei to som hadde høyrt det Johannes sa, og hadde følgt etter Jesus. 41Han finn først bror sin, Simon, og seier til han: «Vi har møtt Messias» – Messias tyder «Han som er salva». 42Så tok han Simon med seg til Jesus. Jesus såg fast på han og sa: «Du er Simon, son til Johannes. Du skal heita Kefas» – det er det same som Peter. 43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fann då Filip og sa til han: «Følg meg!» 44Filip var frå Betsaida, same byen som Andreas og Peter var frå. 45Filip møtte Natanael og sa til han: «Vi har møtt han som Moses har skrive om i lova, og som profetane har skrive om: Det er Jesus frå Nasaret, son til Josef.» 46«Kan det koma noko godt frå Nasaret?» spurde Natanael. «Kom og sjå!» svara Filip.