Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
1 Mos 17,20Jeg har hørt din bønn for Ismael. Se, jeg vil velsigne ham og gjøre ha...
1 Mos 30,6Da sa Rakel: «Gud har hjulpet meg til min rett. Han har hørt min bønn ...
1 Mos 47,31Da sa Jakob: «Sverg på det for meg!» Og han sverget for ham. Så bøyde ...
4 Mos 21,3Herren hørte Israels bønn og ga kanaaneerne i deres hender. Og de slo ...
5 Mos 9,19For jeg fryktet at Herren var blitt så brennende harm og vred på dere...
Dom 8,24Så sa Gideon til dem: «Jeg har en bønn til dere: at hver av dere gir m...
Dom 13,9Gud hørte Manoahs bønn. Guds engel kom igjen til kvinnen en gang hun s...
1 Sam 25,35Så tok David imot gavene hun hadde med til ham, og sa til henne: «Dra ...
1 Kong 1,47og kongens tjenere er også kommet for å ønske vår herre, kong David, t...
1 Kong 8,12Salomos bønn ved tempelvigslingen
1 Kong 8,28Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud! Hø...
1 Kong 9,1Guds svar på Salomos bønn
1 Kong 9,3og sa til ham: Jeg har hørt din bønn og ditt rop om nåde som du bar fr...
1 Kong 17,22Herren hørte Elias bønn. Og livet vendte tilbake til gutten; han ble l...
2 Kong 6,18Da arameerne kom ned mot Elisja, ba han til Herren: «Slå dette folket...
2 Kong 13,4Men Joahas ba om velvilje for Herrens ansikt, og Herren hørte hans b...
2 Kong 19,4Kanskje Herren din Gud har hørt alle de ordene kommandanten har talt,...
2 Kong 19,37En gang mens han bøyde seg i bønn for guden Nisrok i hans tempel, hogg...
2 Kong 20,5«Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk: Så sier Herren,...
2 Krøn 6,1Salomos bønn ved tempelvigslingen
2 Krøn 6,19Vend deg mot din tjeners bønn og rop om nåde, Herre, min Gud! Hør rop...
2 Krøn 7,11Guds svar på Salomos bønn
2 Krøn 7,12Da viste Herren seg for ham om natten og sa til ham: Jeg har hørt din...
2 Krøn 7,15Nå vil jeg holde øynene åpne og ørene vendt mot hver bønn som stiger o...
2 Krøn 33,18Det som ellers er å fortelle om Manasse og hans bønn til sin Gud og om...
Esra 8,23Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.
Esra 9,1Esras bønn
Neh 1,6La ditt øre lytte og øynene dine være åpne så du hører din tjeners bøn...
Est 7,3Da svarte dronning Ester: «Dersom kongen ser på meg med velvilje, og o...
Job 6,8Om bare min bønn ble hørt, om Gud ville innfri mitt håp!
Job 16,17enda hendene ikke er merket av vold og min bønn er ren.
Job 24,12Fra byen lyder stønn av døende, sårede skriker om hjelp. Men Gud bryr...
Sal 4,2Svar meg når jeg roper, du min rettferds Gud! Du viser meg en vei ut a...
Sal 6,10Herren lytter til mitt rop om nåde, Herren tar imot min bønn.
Sal 17,1En bønn av David. Hør, Herre, la min rettferd tale, lytt til min bøn...
Sal 28,2Hør min bønn når jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter hendene m...
Sal 28,6Velsignet er Herren, for han hører min bønn!
Sal 31,23Jeg sa i min angst: «Jeg er støtt bort fra dine øyne.» Men du hørte m...
Sal 39,13Herre, hør min bønn og lytt til mitt rop, vær ikke døv når jeg gråte...
Sal 42,9Herren sender sin godhet om dagen, sangen hans er hos meg om natten,...
Sal 54,4Gud, hør min bønn, vend øret til mine ord!
Sal 55,2Vend øret til min bønn, Gud, skjul deg ikke når jeg ber.
Sal 61,2Hør mitt rop, Gud, lytt til min bønn!
Sal 66,19Men Gud har hørt! Han vendte øret til min bønn.
Sal 66,20Velsignet er Gud. Han la ikke min bønn til side og tok ikke sin godhe...
Sal 80,5Gud Herre Sebaot, hvor lenge skal du svare folkets bønn med rykende ...
Sal 84,9Herre, hærskarenes Gud, hør min bønn, vend øret til, du Jakobs Gud!
Sal 86,1En bønn av David. Vend øret til, Herre, svar meg, for jeg er hjelpel...
Sal 86,6Herre, vend ditt øre til min bønn, lytt når jeg ber om nåde!
Sal 88,3La min bønn nå fram til deg, vend øret til mitt rop!

Viser treff 1 til 50 av 400 for 'bønn'

Neste