Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
Luk 12,1Bekjennelse uten frykt
2 Mos 13,22Skysøylen vek ikke fra folket om dagen og ildsøylen ikke om natten.
2 Mos 22,28Gud skal du ikke forbanne, og en leder i ditt folk skal du ikke forbanne.
2 Mos 33,15Da sa Moses: «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp h...
4 Mos 20,14Israel får ikke dra gjennom Edom
5 Mos 3,23Moses får ikke komme inn i landet
Jos 13,1Land som ennå ikke var tatt
Job 16,1Job: La ikke mitt skrik stilne
Job 23,1Job: Jeg tier ikke
Job 24,1Gud bryr seg ikke om urett
Ordsp 1,7Slå ikke følge med syndere
Jes 30,1Egypt kan ikke gi vern
Jes 49,13Herren glemmer ikke Sion
Jes 50,1Har jeg ikke kraft til å berge?
Jer 5,19Frykter dere meg ikke?
Jer 13,14Vær ikke hovmodige
Jer 17,4Stol ikke på mennesker
Jer 20,6Profeten kan ikke svikte kallet
Esek 12,17Herrens ord slår ikke feil
Hos 9,9Efraim skal ikke lenger bære frukt
Hab 1,1Retten når ikke ut
Matt 6,25Vær ikke bekymret for morgendagen
Matt 7,1Døm ikke
Matt 20,20Ikke herske, men tjene
Mark 10,35Ikke herske, men tjene
Luk 6,37Døm ikke
Luk 12,22Vær ikke bekymret
Luk 12,49Ikke fred, men strid
Luk 13,6Lignelsen om fikentreet som ikke bar frukt
Hebr 7,11Prestedømmet som ikke bygger på loven
Hebr 13,1Glem ikke å gjøre det gode
1 Joh 2,11Elsk ikke verden
2 Mos 4,1Moses svarte: «Men sett at de ikke tror meg og ikke hører på meg, men ...
2 Mos 30,9Dere skal ikke ofre uinnviet røkelse på alteret og ikke brennoffer ell...
3 Mos 11,43Gjør ikke dere selv motbydelige ved smådyr av noe slag! Gjør dere ikke...
Jak 4,2Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke ...
2 Mos 14,10Da farao nærmet seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som ...
2 Mos 1,8Det sto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef.
2 Mos 3,19Men jeg vet at egypterkongen ikke vil la dere dra om ikke en sterk hån...
2 Mos 4,8«Om de ikke tror deg og ikke adlyder ved det første tegnet, så vil de ...
2 Mos 7,18Fiskene i Nilen skal dø, og elven skal stinke så egypterne ikke kan dr...
2 Mos 7,24Og alle egypterne gravde rundt omkring Nilen etter drikkevann, for de ...
2 Mos 8,32Men også denne gangen gjorde farao hjertet sitt hardt, og han lot ikke...
2 Mos 9,17Fortsatt hindrer du folket mitt og lar det ikke dra.
2 Mos 9,26Bare i Gosen, hvor israelittene bodde, falt det ikke hagl.
2 Mos 9,30Men jeg vet at du og tjenerne dine ennå ikke frykter Herren Gud.»
2 Mos 9,32Men hveten og spelten ble ikke slått ned, for de blir modne senere.
2 Mos 9,35Faraos hjerte var ubøyelig, og han lot ikke israelittene dra, slik He...
2 Mos 10,20Men Herren gjorde faraos hjerte ubøyelig, og han lot ikke israelitten...
2 Mos 10,27Men Herren gjorde faraos hjerte ubøyelig, og han ville ikke la dem dra.

Viser treff 1 til 50 av mer enn 1000 for 'frykt ikke'

Neste

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.