Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
Apg 4,15De sendte dem ut av rådssalen og møttes for å rådslå med hverandre.
Apg 7,26Neste dag støtte han på to menn som sloss. Han prøvde å forlike dem og...
Apg 19,32Forsamlingen var nå i fullt opprør. De ropte og skrek i munnen på hver...
Apg 19,38Hvis Demetrios og håndverkerne hans vil reise sak mot noen, så finnes ...
Apg 21,6før vi tok farvel med hverandre. Så gikk vi om bord i skipet, mens de ...
Apg 26,31Da de hadde trukket seg tilbake, snakket de med hverandre og sa: «Den ...
Apg 28,4Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre...
Apg 28,25De gikk fra hverandre dypt uenige, men ett ord fikk Paulus sagt dem: «...
Apg 28,29*Da han hadde sagt dette, gikk jødene bort mens de diskuterte heftig m...
Rom 1,24De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik ...
Rom 1,27På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og bran...
Rom 12,10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
Rom 13,8Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsk...
Rom 14,13La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin b...
Rom 15,7Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.
Rom 15,14Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhe...
Rom 16,16Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi menigheter hilser dere.
1 Kor 6,7At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for de...
1 Kor 7,5Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om...
1 Kor 11,33Derfor, mine søsken: Når dere kommer sammen for å holde måltid, så ven...
1 Kor 12,25for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha sam...
1 Kor 16,20Alle våre søsken her sender sin hilsen. Hils hverandre med et hellig kyss!
2 Kor 1,14det som dere delvis har forstått, nemlig at vi på vår Herre Jesu dag s...
2 Kor 13,12Hils hverandre med et hellig kyss! Alle de hellige her hilser dere.
Gal 5,13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd...
Gal 5,15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere i...
Gal 5,17For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøtte...
Gal 5,26La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunne...
Gal 6,2Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.
Ef 4,2i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kj...
Ef 4,25Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandr...
Ef 4,32Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud ha...
Ef 5,21Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!
Kol 3,9Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennes...
Kol 3,13så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har ...
Kol 3,16La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre m...
1 Tess 3,12Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennes...
1 Tess 4,9Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har se...
1 Tess 4,18Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!
1 Tess 5,11Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.
1 Tess 5,13Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den g...
1 Tess 5,15La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev alltid etter å være gode ...
2 Tess 1,3Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres ...
Tit 3,3For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var sl...
Hebr 3,13Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i d...
Hebr 10,24La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlig...
Hebr 10,25Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har...
Jak 4,11Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller døm...
Jak 5,9Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli d...
Jak 5,16Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli ...

Viser treff 51 til 100 av 323 for 'hverandre'

ForrigeNeste

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.