Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2020 lett å lese
Luk 7,4De jødiske lederne gikk til Jesus og ba ham inderlig om hjelp. De sa: ...
Luk 8,41Da kom det plutselig en mann. Han het Jairus, og han var leder i synag...
Luk 15,28Den eldste sønnen ble rasende. Han ville ikke gå inn. Faren hans kom u...
2011 oversettelsen
Matt 18,27Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri o...
Luk 7,13Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa:...
Matt 9,36Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for ...
Matt 14,14Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inder...
Matt 20,34Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres....
Luk 10,33Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han...
Kol 3,12Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i in...
Mark 1,41Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved h...
Mark 6,34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderl...
Luk 15,20Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.Da han ennå var langt borte,...
Ef 4,32Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud ha...
Apg 7,23Da han hadde fylt førti år, fikk han inderlig lyst til å besøke sine l...
Apg 12,5Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til...
Rom 12,10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
Fil 2,29Ta imot ham i Herrens navn med inderlig glede, og vis respekt for slik...
1 Pet 4,8Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skju...
Fil 2,1Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i...
1 Pet 3,8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søske...
Mark 8,2«Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dage...
Luk 22,15Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påske...
2 Tim 1,4Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – de...
1 Pet 1,22Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i opprikt...
Mark 9,22«Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet...
Matt 15,32Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folke...
1 Tess 2,8slik var vi blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke ba...
1 Tess 2,17For en kort tid ble vi skilt fra dere, søsken, som barn fra sine forel...
Jak 5,17Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det...
Jud 1,3Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om fre...
1978 oversettelsen
Kol 3,12Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i in...
Apg 12,5Peter ble da sittende i fengslet, og imens bad menigheten inderlig til...
Rom 12,10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
Fil 2,29Ta imot ham i Herrens navn, med inderlig glede, og vis respekt for sli...
1 Pet 4,8Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekke...
Ef 4,32Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre sl...
Fil 2,1Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap ...
1 Pet 3,8Til slutt et ord til dere alle: Ha det samme sinn, vis medfølelse, els...
Matt 9,36Og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var...
Matt 14,14Da han nå steg i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes ind...
Matt 20,34Jesus syntes inderlig synd på dem, og han rørte ved øynene deres. Stra...
Mark 1,41Jesus syntes inderlig synd på ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «...
Mark 8,2 «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dag...
Luk 10,33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fik...
Luk 22,15Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påske...
Luk 22,44Og han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt som b...
Apg 2,46De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i...
1 Tess 3,10Vi ber inderlig natt og dag om å få se dere igjen og sette i rett stan...
2 Tim 1,4Jeg minnes dine tårer, og jeg lengter etter å få se deg igjen; det vil...

Viser treff 1 til 50 av 76 for 'inderlig medfølelse'

Neste

22. januar 2022

Dagens bibelord

Romarane 9,20–24

Les i nettbibelen

20Men kven er du, menneske, som tek til motmæle mot Gud? Kan verket seia til handverkaren: «Kvifor laga du meg slik?» 21Eller har ikkje pottemakaren makt over leira, så han av same leirklumpen kan laga ei krukke til fint bruk og ei anna til simplare bruk? ... Vis hele teksten

20Men kven er du, menneske, som tek til motmæle mot Gud? Kan verket seia til handverkaren: «Kvifor laga du meg slik?» 21Eller har ikkje pottemakaren makt over leira, så han av same leirklumpen kan laga ei krukke til fint bruk og ei anna til simplare bruk? 22Og endå Gud ville visa sin vreide og kunngjera si makt, har han med stort tolmod bore over med dei krukkene som var under vreiden og laga for å gå til grunne. 23Han gjorde det for å kunngjera kor rik hans herlegdom er for dei som han ville visa miskunn, dei som han på førehand hadde gjort ferdige til herlegdom. 24Oss òg har han kalla til å vera slike krukker, ikkje berre mellom jødane, men mellom heidningane òg.