Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sirak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Forrige kapittelNeste kapittel
15Den som frykter Herren, gjør alt dette;
        og den som holder fast ved loven, vinner visdom.
   
 2 Visdommen skal møte ham som en mor
        og ta imot ham som en ung brud.
   
 3 Den skal gi ham innsiktens brød å spise
        og visdommens vann å drikke.
   
 4 Han skal støtte seg til den og ikke vakle,
        han skal stole på den og ikke bli til skamme.
   
 5 Den skal opphøye ham framfor hans neste,
        legge ham ordene i munnen
        når han taler i folkets forsamling.
   
 6 Han vil bli kronet med glede og jubel
        og få et evig navn i eie.
   
 7 De uforstandige kan aldri få visdom,
        synderne vil aldri få se den.
   
 8 Den holder seg fjernt fra de overmodige,
        løgnerne tenker aldri på den.
   
 9 Lovsang lyder ikke godt i en synders munn,
        for den er ikke gitt ham av Herren.
   
10 Men når lovsang synges med visdom,
        vil Herren la den lykkes.

Menneskets frihet
11 Si ikke: «Herren er skyld i mitt frafall.»
        For det han hater, gjør han ikke.
   
12 Si ikke: «Det var han som førte meg vill.»
        For syndere har han ikke bruk for.
   
13 Herren hater alt som er skammelig,
        det gjør også de som frykter ham.
   
14 Han skapte mennesket i begynnelsen
        og stilte det fritt til å velge.
   
15 Dersom du vil, kan du holde hans bud.
        Det er ditt eget valg om du vil vise ham troskap.
   
16 Han har satt ild og vann fremfor deg;
        rekk hånden ut og ta det du velger.
   
17 Foran seg har menneskene livet og døden;
        det de velger, skal de få.
   
18 Stor er Herrens visdom,
        veldig er hans makt, og alt kan han se.
   
19 Hans øyne er rettet mot dem som frykter ham,
        han kjenner til alt som mennesket gjør.
   
20 Men ingen har han pålagt å handle ugudelig,
        og ingen har han gitt lov til å synde.
Sir 15,11 viser til Jak 1,13
Note gjør han ikke: så ifølge ett hebr. og ett gr. håndskrift. De øvrige håndskrifter har: må du ikke gjøre.
Forrige kapittelNeste kapittel

30. november 2021

Dagens bibelord

Romerne 8,19–27

Les i nettbibelen

19For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, ... Vis hele teksten

19For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, 21for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. 23Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. 24For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? 25Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.