Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2 Mos 15,21Mirjam sang i vekselsang med dem: «Syng for Herren, for han er høyt o...
4 Mos 21,17Da sang Israel denne sangen: Du brønn, vell opp! Syng til den
Dom 5,10Dere som rir på blakke eselhopper, dere som sitter på tepper, og dere...
1 Krøn 16,9Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under!
1 Krøn 16,23Syng for Herren, all jorden! Forkynn hans frelse fra dag til dag!
Sal 9,12Syng for Herren, han som bor på Sion, fortell om hans gjerninger bl...
Sal 33,3Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!
Sal 47,7Syng for Gud, ja, syng og spill, syng og spill for vår konge!
Sal 47,8For Gud er konge over hele jorden. Syng en sang som gjør vis!
Sal 66,2Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære!
Sal 68,5Syng for Gud! Lovsyng hans navn! Rydd vei for ham som rir gjennom ød...
Sal 68,33Syng for Gud, dere kongeriker på jorden, syng og spill for Herren,
Sal 96,1Syng for Herren, syng en ny sang. Syng for Herren, all jorden!
Sal 96,2Syng for Herren, velsign hans navn. Forkynn hans frelse fra dag til...
Sal 98,1En salme. Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under! Hans h...
Sal 98,4Rop av glede for Herren, all jorden! Bryt ut i jubel, syng og spill!
Sal 98,5Syng for Herren og spill på lyre, spill på lyre, la sangen tone,
Sal 105,2Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under!
Sal 113,1Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn!
Sal 135,1Halleluja! Lovsyng Herrens navn, syng lovsang, Herrens tjenere,
Sal 137,3De som tok oss til fange, ba oss om sang, de som bortførte oss, ba o...
Sal 147,7Syng lovsang for Herren, spill på lyre for vår Gud.
Sal 147,12Syng Herrens pris, Jerusalem, Sion, lovsyng din Gud!
Sal 149,1Halleluja! Syng en ny sang for Herren, en lovsang der de trofaste s...
Jes 12,5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over ...
Jes 23,16Ta din lyre og gå rundt i byen, du glemte hore. Spill vakkert, syng al...
Jes 27,2Den dagen skal de si: Syng om den herlige vingården!
Jes 42,10Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender, d...
Jer 20,13Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv fr...
Ef 5,19og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spi...
Kol 3,16La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre m...

31 treff for 'syng'

25. oktober 2021

Dagens Bibelord

Salmane 119,105–109

Les i nettbibelen

105נ Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys for min stig. 106Eg har svore, og det står eg ved, at eg vil halda dine rettferdige lover. 107Eg er djupt nedbøygd. Herre, gjev meg liv slik du har sagt! 108Herre, ta imot gåva frå min munn og lær meg dine lover! ... Vis hele teksten

105נ Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys for min stig. 106Eg har svore, og det står eg ved, at eg vil halda dine rettferdige lover. 107Eg er djupt nedbøygd. Herre, gjev meg liv slik du har sagt! 108Herre, ta imot gåva frå min munn og lær meg dine lover! 109Eg går alltid med livet i hendene, men gløymer ikkje di lov.