Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Johannes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Se film

Vi lanserer BibleProject-filmer fortløpende fra 2021-2022. Les mer.

Neste kapittel

Ordet ble menneske
1I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
          
   
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
          
   
 3 Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til.
        
          Det som ble til
   
 4 i ham, var liv,
          og livet var menneskenes lys.
          
   
 5 Lyset skinner i mørket,
          og mørket har ikke overvunnet det.
        
 6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes.  7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
          
   
 9 Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.
          
   
10 Han var i verden,
          og verden er blitt til ved ham,
          men verden kjente ham ikke.
          
   
11 Han kom til sitt eget,
          og hans egne tok ikke imot ham.
          
   
12 Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
          
   
13 De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.
          
   
14 Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss,
          og vi så hans herlighet,
          en herlighet som den enbårne Sønn
          har fra sin Far,
          full av nåde og sannhet.
        
15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
          
   
16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
   
17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
          
   
18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.

Døperen vitner
19 Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» 20 Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» 21 «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. 22 «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» 23 Han sa:
          « Jeg er en røst som roper i ødemarken:
           Gjør Herrens vei rett,
som profeten Jesaja har sagt.»
   
24 Noen av de utsendte var fariseere. 25 De spurte ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?» 26 Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, 27 han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» 28 Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.
   
29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! 30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. 31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» 32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. 33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. 34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»
De første disiplene
35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
   
40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
   
43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»
Joh 1,1 viser til 1 Mos 1,1, Joh 10,30, Joh 17,5, 1 Joh 1,1f
Note: Evangeliet etter Johannes: Noen håndskrifter har en kortere ordlyd: «Etter Johannes». ▶evangelium.
Joh 1,2 viser til Ordsp 8,22f
Note: Johannes: virket i ødemarken omkring Jordanelven, der han forkynte til omvendelse og døpte. Omtales mer i 1,7f.15.19–36; 3,22–36; Matt 3,13–15; 11,1–19; 14,1–12; Luk 1,5–80; 3,1–20. ▶vanlige navn.
Joh 1,8 viser til Joh 5,35
Joh 1,14 viser til 2 Mos 33,18ff, 2 Mos 34,6, Jes 40,5, Jes 60,1, Luk 9,32
Note: tok bolig: kan også oversettes «slo opp sitt telt».
Joh 1,16 viser til Kol 2,9f
Joh 1,18 viser til 2 Mos 33,20, Matt 11,27, Joh 5,37, Joh 6,46, Joh 14,9, 1 Joh 4,12
Note: den enbårne, som er Gud: Yngre håndskrifter har «den enbårne Sønn».
Joh 1,19 viser til Luk 3,15ff
Note: vitneutsagnet: Begrepet «vitne» danner en rød tråd gjennom Joh. Jf. 1,8.15.19.32.34; 2,25; 3,11.26–28 osv. I evangeliet fremstår alle, både Jesu tilhengere og motstandere, som vitner om at han er sendt av Gud. ▶vitne. jødene: kan også oversettes «judeerne». Ordet blir i Joh ofte brukt på en polemisk måte, om Jesu motstandere blant lederskapet i Jerusalem. Jf. 7,13; 9,22; 18,14; 18,28–19,42; 20,19. ▶Israelsfolket. levitter: underordnede medhjelpere for prestene.
Joh 1,21 viser til 5 Mos 18,15-18, Matt 11,14+, Joh 6,14, Joh 7,40
Note: Elia: Ifølge Mal 4,5 skulle Elia åpenbare seg i verdens siste tid for å gi menneskene en mulighet til frelse. profeten: Jødene ventet at en stor profet som Moses skulle fremtre i endetiden. Jf. 5 Mos 18,15; Apg 3,22.
Note: fariseere: ▶retninger innenfor jødedommen.
Joh 1,29 viser til 2 Mos 29,38ff, 3 Mos 14,10ff, Jes 53,4f, Matt 8,17, 1 Kor 5,7, 1 Pet 1,19, 1 Joh 3,5, Åp 5,6-9
Note: bærer bort: Jf. 3 Mos 16,22.
Note: Guds Sønn: Noen få håndskrifter har «Guds utvalgte».
Joh 1,36 viser til Joh 1,29+
Note: den tiende time: ca. kl. 16. ▶tidsregning.
Joh 1,40 viser til Matt 4,18ff
Joh 1,42 viser til Matt 16,17f
Note: Kefas, Peter: Både det aram. navnet Kefas og det gr. navnet Peter betyr «klippe».
Joh 1,51 viser til 1 Mos 28,12
Note: Menneskesønnen: Den betegnelsen Jesus bruker om seg selv flest ganger. Jf. Dan 7,13f. ▶Jesu titler.
Neste kapittel

29. november 2021

Dagens bibelord

Salmene 118,24–29

Les i nettbibelen

24Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! 25Herre, frels! Herre, la det lykkes! 26Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus. ... Vis hele teksten

24Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! 25Herre, frels! Herre, la det lykkes! 26Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus. 27Herren er Gud, han lyser for oss. Bind festofferet til alterhornene med tau! 28Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg. 29Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.