Ukraina ber om bibler

Samtidig som russiske tropper tar oppstilling ved grensene i nord og øst, fortsetter separatistene sin krigføring i Ukraina på åttende året. Der politikk og fredsmekling ikke virker, bringer Bibelen håp og forsoning til et hardt prøvet folk.

27 jan.,2022

Huset med de to utgangene

– Jeg ble katolsk døpt, men fikk ingen kristne impulser med meg hjemmefra. Min mor var medlem av kommunistpartiet og påla oss å holde Jesus på armlengdes avstand.

25 jan.,2022

Krigsenkene i Berdytsjiv

– Eg var gravid i sjette månad da mannen min forsvann. Det gjekk 3,5 månader før han blei funnen. Da hadde laushundar ete opp halve kroppen hans.

25 jan.,2022

Bibelen betyr fred og forsoning

En håndskrevet bibel har blitt beviset på at sameks­istens og fred er mulig på tvers av kulturelle, religiøse og språklige skillelinjer – til og med på tvers av militære fronter. Bibelen er blitt et symbol på fred i Ukraina.

25 jan.,2022