Lydbibelen gjer at Gud kjem heilt nær

Kyrkjene i Golfen kjem ofte i kontakt med menneske som strir med analfabetisme, eller lese- og skrivevanskar. I ein singalesisk kyrkjelyd møter vi Jeannie.

4 jan.,2024

Undrenes Gud

For 20 år siden reiste en mor til Gulfen for å ta jobb som hushjelp. Hun etterlot seg alle sine barn hos faren i India. Den eldste, som måtte ta morens plass, het Sunitha.

4 jan.,2024

Den eneste

Som kristen kuwaitisk statsborger tilhører Ammanuel Benjamin Ghareeb 0,02 prosent av landets nasjonale befolkning. Han er den første og - inntil videre - den eneste blant sine landsmenn som har blitt pastor.

5 jan.,2024

«Jalla Jalla!»

Det er Hrayr som roper, og ber oss få opp farta. Sine 66 år til tross framstår generalsekretæren for Bibelselskapet i Gulfstatene som svært energisk og sprek.

5 jan.,2024

Trusfellesskapen i arbeidarleiren

I landsbyen Askar, ein times køyretur frå hovudstaden i Bahrain, kjem ørkenen nær. Her bles det sand over vegane, og det er berre nokre spreidde buskar å sjå. I dette området finn vi også bustadane til mange av dei nesten 800 000 migrantarbeidarane i dette landet.

5 jan.,2024

Migrantmenigheten på Sitra

Det er kveld i bydelen Sitra, sørvest for bysentrum i Manama, Bahrains hovedstad. Som besøkende fra Norge blir vi eskortert av flere personer, for dette er regnet for å være en utrygg del av byen.

5 jan.,2024

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet»

Det er fredag, men likevel «søndag» og gudstjenestedag for den kristne befolkningen i Gulfen. Det er bare én av måtene de kristne tilpasser seg livet i denne delen av den muslimske verden.

5 jan.,2024

Evangeliet har funnet en vei til folket i Gulfen

I enkelte av Gulf-statene er inntil 90 prosent av befolkningen fremmedarbeidere, de har få rettigheter – og vil aldri kunne oppnå statsborgerskap. Blant disse millionene er det Bibelselskapet primært driver sitt arbeid.

5 jan.,2024

Bibeldagen 2024 - Bibler til Gulfen

Hvert år gir vi vår bibelgave til en del av verden der Bibelen ikke er en selvfølge. Dette skjer på Såmannssøndagen, som i 2024 blir feiret 28. januar.

5 jan.,2024