Takk for gaven!

Danny fra Vietnman står med en bibel i hånda
Foto: Bibelselskapet i Vietnam.

«Danny» tilhører folkegruppen svart-hmong i Vietnam. Han ble født inn i en kristen familie, og har bodd i fjellområdene nord-vest i landet hele livet. I 2012 fikk han en bibel, men dessverre forstår han ikke så mye av det som står der. Han og de 200 andre innbyggerne i landsbyen fikk Bibelen på et annet språk enn svart-hmong. «Vi kan noe vietnamesisk, men det er svart-hmong vi bruker til daglig. Det er vanskelig for oss alle, men spesielt de eldre, å lese Bibelen på et annet språk. Det at vi mangler Bibelen på vårt morsmål, hindrer utbredelsen av Guds Ord og svekker vår tro. Vi ønsker oss veldig Bibelen på vårt eget språk!».

Svart-hmong er en av de mest forfulgte kristne etniske gruppene i Vietnam. De ble tidligere tvangsflyttet til fjellområdet der Danny nå bor. Det er et hardt liv å være fjellbonde i dette kalde og tåkete området.

Din gave nå i august vil gå til oversettelsen av Bibelen til svart-hmong. Arbeidet begynte for noen år siden, og i 2024 er det forventet at «Danny» og mange flere endelig kan få lese Guds Ord på sitt hjertespråk.

(Av sikkerhetsmessige årsaker er denne mannens navn endret til «Danny»).