Å be med Bibelen i krisetider – Dag 3

Bibelens ord har talt til mennesker gjennom tusener av år. Denne leseplanen har til hensikt å hjelpe oss til å føre samtaler mellom Bibelens tekster og våre egne liv – i en tid hvor pandemien utfordrer og endrer våre liv. Sammen kan vi gi ord og tankehjelp for å be med Bibelen i krisetider.

Bibelno Leseplan Bibelenikrisetider

Kyrie eleison

Det er noen få greske ord vi har tatt vare på i det kristne bønnespråket. Ett av disse har vi hentet fra en blind tigger i Jeriko. I Markusevangeliet møter vi også navnet hans. Han het Bartimeus. I begynnelsen av fortellingen leser vi om Bartimeus som begynte å rope da han hørte at Jesus var på vei. Vi vet ikke om Bartimeus hadde hørt mye om Jesus, eller om han vanligvis begynte å rope da det ryktes at nye mennesker kom til byen. Dette er første gangen evangeliene forteller om Jesu besøk i denne byen. Noe må den blinde tiggeren ha hørt. Ropet hans er oversatt med «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg» på gresk er siste del av dette bønneropet «kyrie eleison». Flere nødlidende brukte de samme ordene i møte med Jesus.

Gjennom den kristne kirkes historie har disse to greske ordene fått sin plass i mange av kirkenes liturgier. Vi tar del i denne blinde mannens desperate rop om Jesu oppmerksomhet.

Vi merker oss hvordan mengden reagerte på mannens rop. Hans nødrop var til bry og de snakket strengt til ham og ba ham tie. Slik er det lett å reagere i forhold til andre menneskers nød. Andres fortvilelse kan berøre vår egen og være en smertefull påminnelse om egen smerte. Eller det er rett og slett enklere å forholde seg til virkeligheten når andres nød blir pakket bort. Det er mange slike fortellinger og fortielser, fortrengninger og usyliggjøringer av menneskers livskamp også i vår tid.

Jesus er annerledes. Midt i vrimmelen evner han å høre den blindes rop. Av alle som var til stede, er det denne mannen Jesus kaller frem til samtale. Den blinde reiste seg og løp (!) til Jesus. Det er interessent hvordan Jesus var en magnet på mennesker i nød. Slik vil Jesus at hans kirke skal være også i dag. Guds kirke på jord er kalt til å høre menneskers nød og ta vår tids lidelse på alvor. Slik Jesus var opptatt av høre mannens egne ord om hva han trengte – slik skal også vi høre for så å gjøre Guds vilje.

Så vil vi se at himmelriket er nær og at Guds kjærlighet fornyer og nyskaper.

Kyrie eleison!

Bibeltekst

Markus 10,46-52

Les i nettbibelen.

46De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. 47Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 48Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 49Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» 50Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. 51«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» 52Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.