40 dager med Jesus

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Én fortelling fortalt av tre stemmer

De tre første evangeliebøkene i Det nye testamentet (Matteus, Markus og Lukas) kaller vi gjerne for de synoptiske evangeliene. Disse evangeliebøkene forteller i så stor grad om de samme hendelsene, talene og lignelsene at vi kan sette dem på siden av hverandre og se dem sammen. Det er dette ordet synopse betyr - se sammen.

Selv om evangelieforfatterne i stor grad forteller de samme historiene om Jesu liv og gjengir de samme talene, har de hver sine måter å fortelle historien. Matteus vektlegger noen ting annerledes enn Markus gjør, og Lukas kommer gjerne med en tredje variant. Disse forskjellene har gjerne en tendens til å bli brukt til å nedvurdere evangelienes troverdighet. Men er det ikke egentlig helt motsatt?

Når vi begynner å legge merke til forskjellene mellom evangeliene i stedet for å glatte over dem i et forsøk på lage en harmonisk evangeliefortelling, klarer vi også å legge merke til hva de ulike evangelistene prøver å kommunisere om Jesus, hans liv og hans tjeneste.

Et forsøk på å se nyansene

I denne leseplanen har vi valgt ut 40 forskjellige hendelser, taler og lignelser som alle fant sted før Jesus red inn i Jerusalem for den siste påsken. På de fleste dagene har vi med tekster fra alle de tre synoptiske evangeliene. Noen av dagene har tekster fra bare to av evangeliene og noen har bare fra ett evangelium.

Hver dag har sin egen framhevede tekst, men meningen er å lese denne teksten sammen med tekstene under for å legge merke til forskjellene mellom dem. Du finner ingen kommentartekster eller refleksjonsspørsmål - her er det opp til deg å lese og studere for å la teksten selv tale til deg.

Håpet er at denne leseplanen kan hjelpe oss å forstå litt mer av hva Jesus gjorde og hva som skjedde rundt ham alle disse tre årene før han red inn i Jerusalem den siste påsken.

Leseplan på papir - gratis nedlastbar her: