Dag 10

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Saligprisningene

Matteus 5,1-12

Les i nettbibelen.

1Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2Han tok til orde og lærte dem: 3«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Flere tekster

20Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres. 21Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. 22Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld! 23Gled dere på den dagen og hopp av fryd, stor er lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene.

Les i nettbibelen

I denne leseplanen er tre dager viet til Bergprekenen.

Vil du fordype deg mer? Her er en egen leseplan om Bergprekenen, skrevet av Oskar Skarsaune og Jorunn Sjaastad. Den går over 14 dager. Du finner leseplanen her.