Dag 11

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Dere har hørt det er sagt

Matteus 5,21-26

Les i nettbibelen.

21Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ 22Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild. 23Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 25Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. 26Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.

Flere tekster

27Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal ikke bryte ekteskapet.’ 28Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. 29Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. 30Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. 31Det er sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev.’ 32Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Les i nettbibelen

33Dere har også hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke sverge falskt’ og: ‘ Du skal holde det du har lovet Herren med ed’. 34Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, 35eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. 36Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. 37La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.

Les i nettbibelen

38Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Les i nettbibelen

43Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Les i nettbibelen

27Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, 28velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. 29Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. 30Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. 31Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. 32At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. 33Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. 34Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. 35Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. 36Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Les i nettbibelen