Dag 18

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Jesus spiser med tollere og syndere

Markus 2,13-17

Les i nettbibelen.

13Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. 14Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. 15Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. 16Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: «Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?» 17Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Flere tekster

9Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. 10Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. 11Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» 12Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Les i nettbibelen

27Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. 29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Les i nettbibelen