Dag 21

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Apostlene sendes ut

Markus 6,7-13

Les i nettbibelen.

7Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. 8Han påla dem at de bare skulle ta en stav med seg på veien – ikke brød, ikke veske, ikke kobbermynter i beltet. 9De skulle ha sandaler på føttene, men ikke ha på seg mer enn én kjortel. 10Og han sa til dem: «Når dere har tatt inn i et hus, så bli boende der til dere skal dra videre. 11Er det et sted de ikke vil ta imot dere og ikke vil høre på dere, skal dere riste støvet av føttene og dra bort derfra. Det skal være et vitnesbyrd mot dem.» 12Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. 13De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem.

Flere tekster

1Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. 2Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. 3Og han sa til dem: «Ta ikke noe med dere på veien, verken stav eller veske eller brød eller penger, og heller ikke to kjortler. 4Har dere tatt inn i et hus, så bli boende der til dere drar videre. 5Men er det noen som ikke vil ta imot dere, skal dere dra bort fra den byen og riste støvet av føttene. Det skal være et vitnesbyrd mot dem.» 6Så dro de ut og gikk fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke.

Les i nettbibelen

5Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer! 6Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. 7Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær!’ 8Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave. 9Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet, 10ikke veske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav. For en arbeider er verd sin føde. 11Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. 12Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. 13Og er huset det verdig, skal freden komme over det, men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere selv. 14Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene. 15Sannelig, jeg sier dere: Sodoma- og Gomorra-landet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen. 16Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer! 17Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. 18Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. 19Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 20For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere. 21Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. 22Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 23Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer. 24En lærling står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre. 25Det er nok for en lærling at han får det som mesteren, og for en tjener at han får det som herren sin. Har de kalt husherren for Beelsebul, kan da husfolket hans vente noe bedre? 26Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 27Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. 28Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. 29Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver. 32Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen. 34Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. 35Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, 36og en manns husfolk er hans fiender. 37Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. 39Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 40Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. 41Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Les i nettbibelen