Dag 25

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Jesu sanne familie

Markus 3,31-35

Les i nettbibelen.

31Nå kom moren og søsknene hans. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. 32En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre *og søstre• er utenfor og spør etter deg.» 33Han svarte: «Hvem er min mor og mine søsken?» 34Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! 35For den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»

Flere tekster

46Mens han ennå talte til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De sto utenfor og ville gjerne snakke med ham. 47*Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne snakke med deg.»• 48Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» 49Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! 50For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Les i nettbibelen

19Moren og søsknene hans kom dit han var, men de kunne ikke nå fram til ham på grunn av folkemengden. 20Noen fortalte ham da: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne se deg.» 21Men han svarte: «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det.»

Les i nettbibelen