Dag 29

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Lignelsen om sennepsfrøet

Markus 4,30-32

Les i nettbibelen.

30Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? 31Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, 32men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»

Flere tekster

31En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 32Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.»

Les i nettbibelen

18Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? 19Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»

Les i nettbibelen