Dag 37

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Bekjennelse uten frykt

Matteus 10,26-33

Les i nettbibelen.

26Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 27Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. 28Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. 29Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver. 32Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

Flere tekster

4Til dere, mine venner, sier jeg: Vær ikke redde for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. 5Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte! 6Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. 7Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver. 8Jeg sier dere: Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. 9Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. 10Og hver den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som spotter Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse. 11Når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si. 12For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies.»

Les i nettbibelen